HomeNieuwsKom naar het Leefstijlloket in Hilversum Oost!  

Kom naar het Leefstijlloket in Hilversum Oost!  

In Wijkcentrum St. Joseph opent op maandag 19 september het tweede Leefstijlloket van Hilversum. Het Leefstijlloket is gratis toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen.

De gratis inloopspreekuren van het Leefstijlloket zijn vanaf maandag 19 september elke maandagochtend van 09.00 tot 11.00 uur en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in Wijkcentrum St. Joseph, aan de Minckelersstraat 71. Het Leefstijlloket is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Hilversum, Team Sportservice, de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO) en Versa Welzijn

Buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl

De inloopspreekuren worden georganiseerd door de buurtsportcoach Gezonde Leefstijl, een professional in de wijk op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen met overzicht over alle mogelijkheden om de leefstijl te veranderen. Tijdens de inloopspreekuren worden in een persoonlijk gesprek de wensen en behoeftes van een inwoner in kaart gebracht. Samen wordt vervolgens gekeken naar een passend aanbod in de vorm van een leefstijlinterventie, laagdrempelig sport- en beweegaanbod of een sociale activiteit.

Hilversum in beweging

Op 23 september 2021 werd het Preventieakkoord Hilversum 2021 – 2023 ondertekend. Daarin is de ambitie opgenomen dat iedere inwoner in Hilversum de kans krijgt om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te bewegen en te sporten in een groene leefomgeving. Voor de verwezenlijking van deze ambitie kreeg Team Sportservice ‘t Gooi van de gemeente Hilversum de opdracht om buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en buurtsportcoaches Wandelen in te zetten. Onder de noemer ‘Heel Hilversum Wandelt’ zetten de buurtsportcoaches Wandelen zich in om zoveel mogelijk inwoners van Hilversum aan het wandelen te krijgen en om samen met professionals het wandelaanbod laagdrempelig te vergroten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het aanbod van Team Sportservice zie de website teamsportservice.nl/gooi of neem contact op met de coördinator buurtsportcoaches Hilversum, Yvonne van Langen, via yvanlangen@teamsportservice.nl of 06 31 02 21 80.