HomeNieuwsJeugdfonds Sport & Cultuur: elk kind verdiend een kans

Jeugdfonds Sport & Cultuur: elk kind verdiend een kans

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Met de start van het nieuwe schooljaar is ook het nieuwe sport- en cultuurseizoen begonnen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijdemeren betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen en jongeren tót 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Denk aan activiteiten als voetbal, zwemmen, muziek- of danslessen.

Aanvragen

Als ouder kan je niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan alleen door een intermediair worden gedaan. Een intermediair is een professional die betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan juffen en meesters, de buurtsportcoach, een jeugdverlener, schuldhulpverlener, sociaal makelaar, consulent of iemand van het sociaal wijkteam. Als de aanvraag is ingediend, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling.

Meer informatie

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/noord-holland staat meer informatie over de bijdrage, de hoogte van het bedrag, wanneer je in aanmerking komt en de mogelijkheden op het gebied van sport en cultuur. Bovendien vind je daar alle informatie over hoe je een aanvraag kunt indienen.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op www.jeugdfondssportencultuur.nl/noord-holland of neem contact op met Rosanne Hartman.