HomeNieuwsTerugblik inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving

Terugblik inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving

Maandag 25 januari heeft de online inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving voor verengingen in ’t Gooi plaatsgevonden. Tijdens de sessie is er samen met de verenigingen gesproken over het belang van alcoholbeleid, een Rookvrije omgeving en het stimuleren van gezondere eet- en drinkkeuzes in de kantine. De inspiratiesessie is geïnitieerd door GGD Gooi en Vechtstreek in samenwerking met JOGG en Team:Fit. De online sessie werd door 24 deelnemers gevolgd en de presentatie lag in handen van Sylvia Bos, NOC*NSF.  

Voor verenigingen en andere geïnteresseerden die de sessie niet hebben kunnen bijwonen, is hieronder een korte samenvatting van de drie thema’s alcohol, rookvrij en de gezonde kantine terug te vinden.  

Alcohol

Op www.hierfixjenix.nl/#Sportclubs vind je meer informatie over wat je als vereniging kunt doen om jongeren niet in de verleiding te laten komen om alcohol te drinken. Via deze website kun je ook gratis campagnemateriaal aanvragen of informatie en voorbeeldteksten vinden voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Het campagnemateriaal bestaat uit (gepersonaliseerde) posters, T-shirts, leeftijdscheckers, wc-sticker en bierviltjes. Hiermee kan jij het zichtbaar maken op jouw vereniging. Daarnaast biedt de GGD (digitale) ouderavonden aan over alcohol, roken, blowen en lachgas. Heeft u vragen over NIX18 bij jouw vereniging? Dan kun je contact opnemen via hierfixjenix@ggdgv.nl  

Rookvrij

De GGD is aangesloten bij de Rookvrij Generatie en werkt hiervoor samen met de Hartstichting. Klik hier voor informatie en materialen, zoals de gratis rookvrij borden.  

Aanvullend heeft de GGD Rookvrije Generatie fanpakketten. Deze fanpakketten bestaan uit spandoeken, posters, sleutelhangers, sporthesjes. Dit pakket is gratis voor verenigingen die volledig Rookvrij zijn. Voor verenigingen die gedeeltelijk Rookvrij zijn, heeft de GGD Rookvrije posters. Daarnaast beschikken zij over voorbeeldteksten voor de nieuwsbrief of website. Heb je vragen over Rookvrij worden? Neem dan contact op via rookvrijegeneratie@regiogv.nl  

 GGD Gooi en Vechtstreek biedt advies en materialen aan voor alcohol en Rookvrij. 

Gezonde kantine

Team:Fit kan je helpen om het aanbod in de kantine lekkerder en gezonder te maken. Zij hebben verschillende materialen, waaronder flyers, ansichtkaarten, posters, actieplannen en wervingsflyers. Meer informatie vind je hier. Team:Fit kan je ook helpen bij de thema’s alcohol en Rookvrij. Met betrekking tot Team:Fit kan je contact opnemen met Swer Elbertsen (Team:Fit coach Gooi en Vechtstreek) via selbertsen@teamsportservice.nl

Extra sites: Richtlijnen voor Gezondere Kantines of gebruik de checklists voor sportlocaties en – evenementen. 

 JOGG 

De gemeente Hilversum zet zich als JOGG-gemeente actief in om de leefomgeving van kinderen en jongeren zo gezond mogelijk in te richten. Veel Hilversumse sportverenigingen hebben stappen gezet richting het rookvrij maken van hun sportaccommodatie en zetten zich in voor een verantwoord alcoholbeleid. Onze JOGG-regisseurs Femke Roest en Alexandra Ochsendorf adviseren en stimuleren, in samenwerking met de coaches van Team:Fit en GGD Gooi- en Vechtstreek, de verenigingen om ook dit jaar met de gezonde kantine aan de slag te gaan. Voor vragen of meer informatie over JOGG-Hilversum kan je contact opnemen met één van hen contact opnemen.