HomeNieuwsHulp bij verduurzaming sportverenigingen

Hulp bij verduurzaming sportverenigingen

Het Rijk heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dit leidde onder andere tot de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties met een ambitieuze doelstelling.
Alle sportaccommodaties in Nederland moeten in 2050 de CO2- uitstoot met 95% hebben teruggebracht. Het tussentijdse doel voor 2030 is een reductie van 49%. Team Sportservice begeleidt verenigingen bij dit project, inclusief de aanvraag voor het extra budget dat het ministerie van VWS beschikbaar stelt.

Gesubsidieerde begeleiding

Sportverenigingen krijgen hulp bij het doorlopen van een verduurzamingstraject. Het ministerie van VWS heeft hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Met behulp van een procesbegeleider, die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid, wordt een helder stappenplan doorlopen. Dat leidt tot een business case met terugverdientijd en financiële ondersteuning.

Verenigingen kunnen het budget voor het begeleidingstraject aanvragen via Team Sportservice. Team Sportservice werkt bij de ondersteuning samen met Green Leisure. Zij zijn dé partij voor het verduurzamen van bedrijven in de vrijetijdssector. Wil jij meer informatie over het verduurzamen van jouw vereniging? Neem dan contact op met Swer Elbertsen via 030 209 99 99, selbertsen@teamsportservice.nl of klik hier voor meer info.