HomeNieuwsHilversum en Huizen sluiten zich aan bij Jeugdsportfonds Noord-Holland

Hilversum en Huizen sluiten zich aan bij Jeugdsportfonds Noord-Holland

De gemeenten Hilversum en Huizen hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Jeugdsportfonds Noord-Holland. Nu kan er ook binnen deze gemeenten gewerkt worden volgens de Jeugdsportfondsformule.

Wat houdt dit precies in?
Intermediairs uit de sectoren onderwijs, sport en jeugdzorg, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie, jeugdhulpverleners, leerkrachten, school- en huisartsen en sportbuurtwerkers kunnen een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds Hilversum of Huizen voor kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders. Zo krijgen ook deze kinderen de kans om te gaan sporten in verenigingsverband. Voor een aanvraag geldt een maximum bedrag van € 225 per kind per jaar bestemd voor contributie en sportkleding. Kinderen noch hun ouders ontvangen direct geld of goederen van het Jeugdsportfonds. Contributie wordt rechtstreeks aan de sportvereniging betaald.

Het motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten.

Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans bieden zich positief te ontwikkelen. Het Jeugdsportfonds Noord-Holland is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Voor meer informatie over het Jeugdsportfonds, bezoek de website www.jeugdsporfondsnoordholland.nl. Bekijk op de pagina van het Jeugdsportfonds Noord-Holland het kopje ‘spelregels’ om de exacte criteria voor het indienen van een aanvraag na te lezen. Door in de blauwe balk op de site van het Jeugdsportfonds op ‘Aanvragen’ te klikken, komt u in het digitaal aanvraagsysteem en kunt u een kind aanmelden bij het fonds. Selecteer bij Regio voor aanvraag ‘NH-Hilversum’ of ‘NH-Huizen”.

Bijzondere doelgroepen binnen het Jeugdsportfonds Noord-Holland
Voor kinderen met een beperking en jeugdige sporttalenten is een speciale provinciale regeling.
De regeling houdt in dat voor deze doelgroepen een aanvraag kan worden ingediend met een maximum bedrag van € 500 per kind per jaar (i.p.v. €  225 bij een reguliere aanvraag).
Bijzondere doelgroep aanvragen kunnen alleen ingediend worden bij het Jeugdsportfonds Noord-Holland, dus niet bij lokale Jeugdsportfondsen.