HomeNieuwsEen gezonde(re) leefstijl? Kom naar het Leefstijlloket!

Een gezonde(re) leefstijl? Kom naar het Leefstijlloket!

In Medisch Centrum Nieuw Zuid opent op maandag 20 juni het eerste Leefstijlloket van Hilversum. Het Leefstijlloket is gratis toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Hilversum met vragen over een gezonde(re) leefstijl en bewegen.

Heb jij vragen over een gezonde(re) leefstijl?

De gratis inloopspreekuren van het Leefstijlloket zijn vanaf 20 juni elke maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur en woensdagochtend van 09:00 tot 11:00 uur in Medisch Centrum Nieuw Zuid, aan de Diependaalselaan 337A.

De inloopspreekuren worden georganiseerd door onze buurtsportcoach Gezonde Leefstijl, een professional in de wijk op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen met overzicht over alle mogelijkheden om de leefstijl te veranderen. Tijdens de inloopspreekuren worden in een persoonlijk gesprek de wensen en behoeftes van een inwoner in kaart gebracht. Samen kijken wij naar een passend aanbod in de vorm van een leefstijlinterventie en/of laagdrempelig sport- en beweegaanbod.

Het Leefstijlloket is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Hilversum, de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO), Stichting Eerstelijns Samenwerking Hilversum Zuid (SEHZ) en Versa Welzijn.

Hilversum in beweging

Op 23 september 2021 werd het Preventieakkoord Hilversum 2021 – 2023 ondertekend. Daarin is de ambitie opgenomen dat iedere inwoner in Hilversum de kans krijgt om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te bewegen en te sporten in een groene leefomgeving.

Voor de verwezenlijking van deze ambitie kreeg Team Sportservice ‘t Gooi van de gemeente Hilversum de opdracht om buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en buurtsportcoaches Wandelen in te zetten. Onder de noemer ‘Heel Hilversum Wandelt’ zetten de buurtsportcoaches Wandelen zich in om zoveel mogelijk inwoners van Hilversum aan het wandelen te krijgen en om samen met professionals het wandelaanbod laagdrempelig te vergroten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Leefstijlloket kan je contact opnemen met de coördinator buurtsportcoaches Hilversum, Yvonne van Langen, via yvanlangen@teamsportservice.nl.