HomeNieuwsProvincie stelt 10.000 euro beschikbaar voor project Doortrappen

Provincie stelt 10.000 euro beschikbaar voor project Doortrappen

Doortrappen subsidie
Op een veilige manier deelnemen aan het verkeer: dat is het voornaamste doel van het project ‘Doortrappen’. Een landelijk initiatief waarin meer bewustwording wordt gecreëerd bij ouderen over veilig fietsen. De provincie Noord-Holland stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor dit project. Wijdemeren vergrijst harder dan andere gemeenten in het Gooi. Team Sportservice en de gemeente Wijdemeren zagen dan ook meerwaarde in het project en vroegen subsidie aan.

Kwetsbare doelgroep

Veel senioren stappen regelmatig op de fiets. Fietsen is gezond, zorgt voor sociale contacten en vergroot de mobiliteit en zelfredzaamheid. De oudere doelgroep is echter ook kwetsbaar. Het aantal fietsongelukken onder senioren met ernstig letsel is sinds 2000 met 50 procent gestegen.

Inhoud project

Met Doortrappen wordt beoogd de oudere fietser zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden. Dit door bewustwording te creëren rondom de risico’s en het vergroten van de eigen veiligheid. Onderdelen van het project zijn onder andere het geven van tips bij de aanschaf van een fiets en deelname aan fietslessen. De buurtsportcoaches van Team Sportservice voeren het project in Wijdemeren in samenwerking met lokale partners uit, uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Over Doortrappen

Het programma is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd door Twijnstra Gudde, bureau Ideate en met medewerking van partners als VVN, VeiligheidNL, BOVAG, de Fietsersbond en provincie Noord-Holland. Meer informatie via Doortrappen. Of neem contact op met Robin van der Vliet.