HomeVeel gestelde vragen Ketenaanpak Valpreventie

Veel gestelde vragen Ketenaanpak Valpreventie

Hieronder staan veel gestelde vragen voor inwoners en zorgverleners over de Ketenaanpak Valpreventie.

Voor inwoners

Waarom zou ik, als inwoner van 65+, een valrisicotest doen? 

Het aantal valincidenten neemt toe, met name bij mensen van 65-jaar en ouder. Het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp terecht komt ten gevolge van een valongeval is de afgelopen 10 jaar met 11% gestegen. Hoofd-hersenletsel, heupfracturen en polsfracturen zijn het meest voorkomende letsel . In de leeftijd van 70 jaar en ouder vindt bijna de helft van de valongevallen plaats in en om het huis. Om zo lang mogelijk veilig te blijven bewegen, zelfredzaamheid te verhogen en zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, raden wij aan een valrisicotest te doen. Soms heb je namelijk niet door dat je minder stabiel bent of dat het lastiger is je evenwicht te bewaren. (bron: Zorg voor Beter)

Wanneer heb ik een verhoogd risico om te vallen?
Uit gegeven blijkt dat als je eenmaal gevallen bent, je een grotere kans hebt om nogmaals te vallen. Daarnaast kan het zijn dat je zelf niet helemaal door hebt dat je coördinatie of motoriek achteruit is gegaan. Andere factoren die het risico op vallen verhogen zijn: medicatiegebruik, angst voor vallen, gezichtsvermogen en duizeligheid. (Bron: Zorg voor Beter) 

Wil je weten welke medicijnen de kans op vallen vergroten? Kijk op: Medicijnen en valongelukken | Apotheek.nl of vraag de apotheker om advies.  

Wat kan ik verwachten van de valrisicotest op het Leefstijlloket?
Het is handig als je 5 minuten van tevoren aanwezig bent. De buurtsportcoach Leefstijl en Valpreventie zoekt je op in de wachtruimte van het Leefstijlloket. Allereerst neemt de buurtsportcoach wat vragen met je door. Daarna zal een looptest uitgevoerd worden. Aan de hand van de vragen en de looptest zal een adviesgesprek volgen, die direct plaats zal vinden. De verwachting is dat de test, inclusief het adviesgesprek, ongeveer 30 minuten zal duren. 

Ik heb een WLZ-indicatie, waarom mag ik de valrisicotest niet uitvoeren op het Leefstijlloket?
Bij een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) is er sprake van een langdurige behoefte aan zorg. Dit kan in een verzorgingshuis zijn, maar ook thuis. Er zijn bij een WLZ-indicatie al veel instanties en zorgprofessionals betrokken die het valgevaar monitoren.  

Als ik een matig valrisico heb en wordt doorverwezen naar een valpreventieve beweeginterventie, moet ik hier dan voor betalen?
Nee, deelname aan een valpreventieve beweeginterventie is (in principe) gratis bij een matig valrisico. 

Ik heb een laag valrisico, maar wil wel graag meedoen aan een valpreventieve beweeginterventie. Mag dat?
De valpreventieve beweeginterventies worden alleen vergoed voor de inwoners die na de valrisicotest uitkomen op een matig valrisico. Als je een laag valrisico hebt, adviseert de buurtsportcoach leefstijl en valpreventie welke activiteiten je kunnen helpen het valrisico zo laag mogelijk te houden, zoals advies over balansoefeningen. De buurtsportcoach kan je tevens verwijzen naar het huidige beweegaanbod in de gemeente Hilversum. 

Ik loop met een hulpmiddel, kan ik de valrisicotest uitvoeren?
Ja, dit kan. Een rollator of wandelstok is mogelijk. De 4-meter looptest kan hierbij uitgevoerd worden. 

Ik kom mijn huis niet uit. Kan er iemand bij mij thuiskomen om de valrisicotest uit te voeren?
Hiervoor kun je het beste contact opnemen met een van de buurtsportcoaches leefstijl en valpreventie om de situatie beter in beeld te krijgen.  

Wat kan ik zelf al doen om zo lang mogelijk veilig te blijven bewegen?
Het advies van de Gezondheidsraad is om dagelijks minimaal 30 minuten matig intensief te bewegen, oftewel: minimaal 150 minuten per week. Dit kan bijvoorbeeld (door)wandelen, fietsen of zwemmen zijn. Daarnaast is het advies om 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen te doen.  

Op Folder: Zo blijft u overeind en voorkomt u een val | VeiligheidNL kunt u oefeningen en informatie vinden over hoe u overeind kunt blijven en een val kunt voorkomen. 

Voor zorgverleners

Wie regelen in Hilversum de Ketenaanpak Valpreventie?
Gemeente Hilversum heeft opdracht gegeven aan Team Sportservice ’t Gooi en Eerstelijn Hilversum om de Ketenaanpak Valpreventie uit te voeren. Gemeente Hilversum, Team Sportservice ‘t Gooi en Eerstelijn Hilversum vormen samen de werkgroep Veilig Bewegen Hilversum. 

Hoe verwijs ik iemand door naar een Leefstijlloket voor een valrisicotest?

 • Optie 1: Via ZorgDomein. 
  Stap 1: Open ZorgDomein en selecteer het kopje ‘welzijn’ óf zoek op ‘valrisico’. 
  Stap 2: Er komen drie loketten tevoorschijn. Kies degene die de voorkeur heeft van de patiënt. 
  Stap 3: Vul de verwijzing in.
  Stap 4: Klik op ‘verwijzen’. De buurtsportcoach streeft ernaar binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de patiënt voor een afspraak voor de valrisicotest.
 • Optie 2: Via de buurtsportcoach leefstijl en valpreventie. De contactgegevens zijn te vinden op de website. U kunt een email sturen met de gegevens van de inwoner (na toestemming). De buurtsportcoach leefstijl en valpreventie streeft ernaar binnen 5 werkdagen contact op te nemen voor het plannen van een afspraak. 
 • Optie 3: Verwijs de inwoner naar de website van de Leefstijlloketten. De inwoner kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. De buurtsportcoach Leefstijl & Valpreventie streeft ernaar binnen 5 werkdagen contact op te nemen. 

Is de valrisicotest hetzelfde als een valanalyse?
Nee, de valrisicotest is iets anders dan een Valanalyse. De valrisicotest bestaat uit een korte vragenlijst en een loop- of balanstest. Deze mag worden uitgevoerd door een daarvoor geschoolde buurtsportcoach of zorgprofessional. Uit de valrisicotest komt een risico-inschatting: er is sprake van een laag, matig of hoog valrisico. Indien er sprake is van een hoog valrisico wordt de inwoner verwezen naar aan paramedicus voor het uitvoeren van een Valanalyse. Dit is een uitgebreide valrisicotest voor inwoners met een hoog valrisico. Voor meer informatie zie www.veiligheid.nl  

Hoelang duurt een valrisicotest op het Leefstijlloket? 
De verwachting is dat de test, inclusief het adviesgesprek, 30 minuten zal duren.  

     Wie mag ik doorverwijzen voor de valrisicotest?  
     De valrisicotest is bedoeld voor inwoners van 65 jaar die woonachtig zijn in gemeente Hilversum zonder een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg).  

     Waar kan ik meer informatie vinden over de valpreventieve beweeginterventies?  
     Kijk op www.veiligheid.nl voor informatie over de valpreventieve beweeginterventies die zijn erkend voor het RIVM.  

     Is deelname aan de valrisicotest gratis?
     Ja, deelname aan de valrisicotest is gratis. 

     Is deelname aan een valpreventieve beweeginterventie gratis?
     Ja, deelname aan een valpreventieve beweeginterventie is gratis. Voor vragen of zekerheid adviseren wij om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. 

     Wat is een buurtsportcoach Leefstijl en Valpreventie? 
     Een buurtsportcoach is een persoon die zich inzet om inwoners van gemeenten meer te laten sporten en bewegen. In de loop der jaren zijn er meer buursportcoaches ontstaan, waarbij elke buursportcoach zijn eigen expertisegebied heeft. Zo heeft de buurtsportcoach Leefstijl en Valpreventie als expertise de inwoner te adviseren over alle domeinen van leefstijl en veilig bewegen.