HomeNieuwsVerantwoord alcoholgebruik streven bij West-Friese sportverenigingen

Verantwoord alcoholgebruik streven bij West-Friese sportverenigingen

Zeven West-Friese gemeenten en vijftig sportverenigingen slaan de handen in één om te komen tot een verantwoord alcoholgebruik in de West-Friese sportkantines. Samen met Sportservice West-Friesland is een aanpak ontwikkeld die er vooral voor moet zorgen dat de jeugd onder 18 op de vereniging geen alcohol nuttigt. Uit onderzoek blijkt dat het nodig is hierop actie te ondernemen.

Verantwoord alcoholgebruikDe afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in de Drank en Horeca wet. De bekendste verandering is de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. Na onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP bleek dat er bij meer dan de helft van de sportkantines in Noord-Holland-Noord alcohol te verkrijgen was voor jongeren onder de leeftijdgrens. Reden voor de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec om aan de bel te trekken bij de vijftig grootste voetbal- en hockey sportverenigingen in de regio.

Plan van aanpakSamen met Sportservice West-Friesland is een plan ontwikkeld waarbij vijftig verenigingen bezocht worden door een verenigingsadviseur van Sportservice en een gemeentelijke Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA). Zij zullen samen met de sportverenigingen optrekken om verantwoord alcoholgebruik rondom het sporten te stimuleren. Het gesprek resulteert in een bestuursvoorstel met een plan van aanpak, wat er voor zorgt dat de club nadenkt over een beleid op dit thema en daarnaast ook tot uitvoering over gaat. De verenigingen krijgen uitleg over de wetgeving, ontvangen diverse communicatiemiddelen en kunnen indien gewenst in een vervolgtraject ondersteuning krijgen door het inzetten van diverse interventies.

Gevaren alcoholgebruikDe betrokken gemeenten en verenigingen willen hun jonge inwoners en leden graag gezond laten opgroeien. Alcoholgebruik past daar niet bij, want dit brengt voor jongeren diverse acute gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren, leiden tot verminderde leer- en schoolprestaties en tot een verhoogd risico op verslavingsproblemen op latere leeftijd.

De gesprekken zullen plaatsvinden in mei en juni. Dit aan de hand van een ingevulde enquete van de verenigingen, deze is te vinden via nl.surveymonkey.com/r/TBCSKTW De resultaten van de acties worden in het begin van het nieuwe sportseizoen zichtbaar.