HomeVoor jouLokaal sportakkoord

Lokaal sportakkoord

Een lokaal sportakkoord biedt handvatten om het gemeentelijk sportbeleid vorm te geven. De basis voor een lokaal sportakkoord is het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 werd gesloten. 

Onder het motto ‘sport verenigt Nederland’ moet het sportakkoord de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken. Het akkoord is een belangrijke bron voor landelijk en lokaal sportbeleid in de komende jaren. Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden.

  • Inclusief Sport en bewegen
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Topsport die inspireert

Een belangrijke vervolgstap is de doorvertaling naar regionale of lokale aanpakken. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per sportakkoord een budget beschikbaar voor de realisatie. Met dit budget is het mogelijk om een procesbegeleider (sportformateur) in te huren. Deze heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Klik hier voor meer informatie over het proces.

Lokaal sportakkoord in Westfriesland

In Westfriesland zijn veel gemeenten bezig met de realisatie van een lokaal sportakkoord. Team Sportservice West-Friesland is betrokken bij de ontwikkeling van de lokale sportakkoorden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ontwikkelde plannen.

Gemeente Stede Broec

Gemeente Drechterland

Gemeente Enkhuizen

Gemeente Opmeer

Gemeente Hoorn

Gemeente Medemblik

Gemeente Koggenland

Als je hierover vragen heeft, kun je contact opnemen met Team Sportservice West-Friesland