HomeNieuwsVan schoolplein naar beweegplein

Van schoolplein naar beweegplein

Verdeel een schoolplein in gekleurde multifunctionele zones om duidelijk te maken waar wat gespeeld kan worden. Verf nog wat leuke figuren op de tegels en plaats een knikkerpotje. Met deze tips is het redelijk eenvoudig om van een schoolplein een uitdagend beweegplein te maken. Toch zijn er nog zat schoolpleinen met enkel en alleen een saaie wipkip en een zandbak, is de ervaring van de bewegingsconsulenten van Sportservice.

Een goede inrichting van een schoolplein biedt volgens Erik Evers, bewegingsconsulent, tal van voordelen. “Het belangrijkste is natuurlijk dat het uitnodigt tot bewegen. Veel schoolpleinen zijn nog erg traditioneel ingericht en daar is niet zo veel te beleven. Een saai schoolplein kan een voedingsbodem zijn van pesterijen. Als kinderen zich gaan vervelen, gaan ze ook vervelend doen. Zo ontstaat pestgedrag.” Hetzelfde gaat op voor schoolpleinen waar alle activiteiten door elkaar heen plaatsvinden, stelt Evers. “Als kinderen elkaar in de weg zitten, ontstaat er strijd voor een plek.”

WensbeeldenScholen kunnen het zo gek maken als ze willen om het schoolplein in te richten tot beweegplein, vindt Evers. “Er is een school in Heemskerk waar een heus outdoor freerunning parcour is aangelegd. Fantastisch ziet het eruit en de kinderen staan ervoor in de rij. Multifunctioneel gedacht kan een sportveldje, in een verdiepte bak aangelegd, in een vorstperiode gevuld worden met water, waarmee een echte ijsbaan gerealiseerd is. Handig plaatsen van minidoelen in dit sportveld creëert mogelijkheden voor voetbal; ijs- of streethockey etc. Dit sportveld afbakenen met bielsen kan dienst doen als tribune, maar ook sprongverhogend uitdaging bieden aan skaters. Overal hangt een prijskaartje aan en het is niet voor iedere school weggelegd, ideaalplaatjes te realiseren. Wensbeelden hebben we allemaal. Je kunt ook creatief met budget omgaan.”

Afspraken makenDe praktische insteek past beter bij Evers. “Vraag de kinderen zelf eens wat ze willen. Vaak komt dat op het volgende neer: voetballen, maar ook andere spelen kunnen doen met een bal, rustig zitten om even te kunnen kletsen, hardlopen of een spelletje spelen. Ga vervolgens eens nadenken hoe er op het schoolplein afspraken gemaakt kunnen worden, om aan deze verschillende wensen te voldoen. Zijn er mogelijkheden om het plein in gekleurde zones te verdelen? Biedt kinderen in ieder geval duidelijkheid waar wat mogelijk is.”
De bewegingsconsulent vertelt nog een ander praktisch voorbeeld. “Bij één van de scholen hebben ze, geïntegreerd met de aanpassing van het plein, het speel- en materiaalhok in beheer gegeven van groep 8. Zij maken de afspraken met de kinderen en controleren of het materiaal weer heel terugkomt. Waar nodig helpen ze ook de kinderen met het juiste gebruik van de speelmaterialen. Omdat de kinderen nu zelf verantwoordelijk zijn voor de spullen en de ruimte, gaan ze er met meer respect mee om. Ook na schooltijd. Er is sindsdien nauwelijks nog iets kapot gegaan.”

SchoolpleinspelletjesEvers benadrukt dat kinderen heel veel creativiteit hebben. “Verf eens een grote blauwe cirkel op het plein en zet er willekeurig verschillende kleuren stippen in. Je zult verbaasd zijn wat voor spelen kinderen hiermee ontwikkelen”, illustreert hij.
Mochten de kinderen toch op weg geholpen moeten worden. “Sportservice Haarlemmermeer heeft kaarten gemaakt met allerlei schoolpleinspelletjes. Die zijn een groot succes en natuurlijk ook door andere scholen te gebruiken”, aldus Evers.

AdviesSportservice verzorgt voor scholen en schoolbesturen studiemiddagen waarbij de inrichting van het schoolplein als thema centraal staat. Voor een gedegen advies kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Cindy Koopman, tel. 0229-287700.