HomeNieuwsTraining ‘Kanjers in de sport’ voor sportverenigingen gemeente Opmeer

Training ‘Kanjers in de sport’ voor sportverenigingen gemeente Opmeer

Op maandagavond 04 en 18 november wordt er een training van ‘Kanjers in de sport’ aangeboden door Sportservice West-Friesland. De training is bestemd voor jeugdtrainers/ begeleiders van alle sportverenigingen uit gemeente Opmeer en vindt plaats in de sportkantine van voetbalvereniging VVS’46.

Kanjers in de sport
‘Kanjers in de sport’ is een methode voor trainers en begeleiders van jeugdsporters gericht op het versterken van de teamspirit, het verhogen van het zelfvertrouwen van kinderen en het omgaan met conflicten. Het begrip Kanjertraining is afkomstig uit het onderwijs en staat voor een succesvol gebleken methode om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen blijvend te verbeteren.

Karakters en afsprakenHet herkennen van bepaald type kinderen en het gebruiken van de Kanjerafspraken zijn de basis van de methodiek. Beter inzicht en begrip voor karakter en gedrag stelt de jeugdbegeleider/trainer in staat actief in te spelen op gedragsontwikkeling. De Kanjermethode onderscheidt vier typen karakters en vier typen gedrag. Binnen de methode wordt ernaar gestreefd dat kinderen blij zijn, zichzelf durven zijn, complimenten kunnen geven en ontvangen, kritisch durven zijn, zelfvertrouwen hebben en respectvol zijn. In de Sportkanjertrainingen worden zes kanjerafspraken gemaakt die een verwijzing hebben naar het op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. De afspraken helpen de begeleiders/trainers om ongewenst gedrag te bespreken en als ongewenst te betitelen.

Aanmelden tot 30 oktober
De training op maandag 04 en 18 november zal om 19.30u van start gaan in de kantine van VVS’46, aan de Spanbroekerweg te Spanbroek. Naast trainers en begeleiders van VVS’46 zijn ook andere verenigingen van harte uitgenodigd.
OpMeer Actief ondersteunt Kanjers in de Sport. Hierdoor wordt van alle deelnemers alleen een eigen bijdrage van €10,- gevraagd voor aanschaf van het lesmateriaal. Opgeven kan tot uiterlijk 30 oktober, door een email te sturen aan Zola Stoop

OpMeer Actief
OpMeer Actief is een samenwerkingsverband tussen sportorganisaties, het onderwijs, lokale en regionale instellingen en vrijwilligers met als doel inwoners van de gemeente Opmeer in beweging te krijgen door nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te ondersteunen. Heeft u een idee voor een nieuw initiatief, dan kunt u deze aanmelden via OpMeer Actief met daarbij een aanvraag voor eenmalige stimuleringsbijdrage.

Informatie
Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Zola Stoop, tel. 0229-28 77 00. Graag verwijzen wij u ook naar onze website.