HomeNieuwsSporten voor 25+ in Aartswoud!

Sporten voor 25+ in Aartswoud!

OpMeer Actief Aartswoud organiseert in het voorjaar van 2013 op een aantal woensdagen Sporten 25+. Ben je 25 jaar of ouder? Wil je graag meer bewegen met leeftijdsgenoten? Kom en doe mee aan Sporten 25+ in Aartswoud.

Volwassenen vanaf 25 jaar hebben vaak een andere sportbehoefte dan jongeren of ouderen, maar in het sportaanbod zien we dat deze doelgroep vaak vergeten wordt. Daarom organiseert OpMeer Actief Aartswoud in samenwerking met Sportservice West-Friesland de activiteit Sporten 25+.
Deze sportactiviteit is voor inwoners van Aartswoud en directe omgeving die de leeftijd van 25 jaar zijn gepasseerd. Het gaat om sportlessen die eens per twee weken in groepsverband gegeven worden. Tijdens deze lessen komen volleybal, badminton, hockey en meerdere sportactiviteiten aan bod.Wanneer en waar?
De sportlessen worden op de woensdag van 20.30 tot 21.30 uur gehouden in de gymzaal naast basisschool De Dubbele Punt in Aartswoud.

OpMeer Actief
‘OpMeer Actief’ is een samenwerkingsverband tussen sportorganisaties, het onderwijs, lokale en regionale instellingen en vrijwilligers met als doel inwoners van de gemeente Opmeer in beweging te krijgen door nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te ondersteunen.
Heeft u een idee voor een nieuw initiatief, dan kunt u deze aanmelden bij ‘Opmeer Actief’ met daarbij een aanvraag voor eenmalige stimuleringsbijdrage.

Doelstelling
Doelstelling is om inwoners, sportverenigingen, beweeggroepen, het onderwijs, kinderopvang, ouderenbonden, jeugd- en jongerenwerk en het aangepast sporten te betrekken bij de organisatie, uitbreiding en totstandkoming van beweegactiviteiten. De gemeente is van mening dat participatie van inwoners en de eerder genoemde partijen goed is voor het doen slagen..
Meer informatie of aanmelden
Wil jij je aanmelden voor deze sportlessen? Of heb je nog verdere vragen betreft Sporten 25+? Neem dan gerust contact op met mevr. R. Zonneveld, 0229-58 12 19