HomeNieuwsOverdracht nieuwe regiomedewerker aangepast sporten

Overdracht nieuwe regiomedewerker aangepast sporten

Tijdens de SportFair in Opmeer is met behulp van een vernieuwde uitgave van de Wegwijzer aangepast sporten, symbolisch de overdracht gedaan van het regiomedewerkerschap. Ageeth Bakker vervangt Mariska Bakker die bijna zes jaar lang het aanspreekpunt is geweest voor alles rondom aangepast sporten in West-Friesland. Zij zal binnen Sportservice een andere functie gaan bekleden.

Nieuwe uitdaging voor Ageeth Bakker
Na zeven jaar werkzaam geweest te zijn als medewerker Breedtesport heeft Ageeth binnen Sportservice een nieuwe uitdaging gevonden. Zij organiseerde allerlei projecten voor zowel jeugd als senioren en is tevens actief als lesgever bij fitness voor ouderen. Alvorens zij bij Sportservice van start ging was zij werkzaam in het onderwijs als vakdocent gymnastiek voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft zij tien jaar aangepast judoles gegeven in Amsterdam. Het is dus een logische stap dat Ageeth de taken gaat overnemen van de Regiomedewerker aangepast sporten in West-Friesland.

Aangepast sporten volop in beweging
Het aangepast sporten heeft zich in de afgelopen zes jaar verder ontwikkeld. Sinds 1999 kan Sportservice West-Friesland, met behulp van een samenwerkingsverband tussen de zeven regiogemeenten, de organisatie zijn die zich inzet voor sport met een beperking.

Inmiddels worden ruim 120 sportactiviteiten uit de regio getoond in de nieuwe Wegwijzer aangepast sporten en op de website www.aangepastsporten.info. Er is ondersteuning gegeven aan sporters met een beperking en aan verenigingen met een bijzonder sportaanbod. Hierdoor is het sportaanbod verbeterd en vergroot.
Het netwerk is dichter bij elkaar gebracht waardoor samenwerking en kennismaking met sport voor bijzondere doelgroepen gestimuleerd is. Naast de doelgroepen verstandelijke en lichamelijke beperking, visueel en auditief beperkt en chronische aandoeningen, is ook aandacht gekomen voor de doelgroep met een stoornis in het autistisch spectrum. De activiteiten rondom deze laatst genoemde doelgroep zullen de komende jaren nog verder uitbreiden.

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie over aangepast sporten in de regio West-Friesland of de nieuwe Wegwijzer aanvragen, neem dan contact op met de Regiomedewerker aangepast sporten, Ageeth Bakker, telefoon: (0229) 28 77 02  Bezoek ook onze website www.aangepastsporten.info.