HomeNieuwsOuders blijf positief!

Ouders blijf positief!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vraagt de hulp van sportverenigingen om ‘Positief Opvoeden’ onder de aandacht te brengen bij ouders. Een positieve opvoeding van ouders komt tenslotte ook de sportvereniging weer ten goede. Denk maar eens aan de ouders langs de lijn.

Tipkrant Positief Opvoeden
Het CJG vraagt sportverenigingen de onlangs verschenen uitgave van de Tipkrant Positief Opvoeden bekendheid te geven. Het centrale thema in deze krant is ‘Opvoeden = Teamwork’. De Tipkrant is digitaal beschikbaar, en dus online te lezen voor ouders. Maak dit nu bekend bij ouders en neem bovenstaande link op in uw nieuwsbrief of op uw website. Door het volgen van de link komen ouders direct bij de nieuwe Tipkrant terecht, waarin ze alles kunnen lezen over het belang van teamwork in de opvoeding. Papieren versie
Indien u papieren exemplaren van de Tipkrant wilt ontvangen, is dit mogelijk zolang de voorraad strekt. U kunt het verzoek om papieren Tipkranten mailen.
Meer informatie
Meer informatie en/of online advies vindt u op de website van Postief Opvoeden. Ook ouders kunnen hier terecht met al hun vragen. Als u naar aanleiding van deze Tipkrant vragen of suggesties heeft, kunt u contact opnemen met de GGD.Samenwerking
De Tipkrant is een uitgave van Positief Opvoeden en is mogelijk gemaakt door de samenwerking van verschillende organisaties die opvoedingsondersteuning aanbieden in Noord-Holland Noord en de gemeenten. Positief Opvoeden is een wetenschappelijk goed onderbouwde opvoedmethode en biedt ondersteuning op maat voor alle ouders: van informatie en advies bij Opvoedspreekuren op het Centrum voor Jeugd en Gezin tot intensieve gezinsbegeleiding.