HomeNieuwsOpmeer beweegt verder

Opmeer beweegt verder

In navolging op Aartswoud en de Weere zal het project Lokaal Actief nu ook van start gaan in Hoogwoud-Opmeer-Spanbroek. Dit zal gebeuren door middel van een startbijeenkomst op maandag 21 november 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Spanbroek. Lokaal Actief is een unieke kans om beweegactiviteiten voor alle inwoners te creëren of uit te breiden in de dorpen.

Lokaal Actief Hoogwoud-Opmeer-SpanbroekDe gemeente Opmeer vindt het belangrijk dat de jeugd, ouderen en inwoners met een beperking kunnen deelnemen aan beweegactiviteiten in hun eigen dorp. Bewegen is gezond, leuk om te doen en biedt mogelijkheden voor sociale contacten. Het is echter wel van belang dat de beweegactiviteiten zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de inwoners. Vanuit de gemeente zijn er extra financiën beschikbaar gesteld om dit in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek te realiseren.

DoelstellingDoelstelling is om inwoners, sportverenigingen, beweeggroepen, het onderwijs, kinderopvang, ouderenbonden, jeugd- en jongerenwerk en het aangepast sporten te betrekken bij de organisatie, uitbreiding en totstandkoming van beweegactiviteiten. De gemeente is van mening dat participatie van inwoners en de eerder genoemde partijen goed is voor het doen slagen van ‘Lokaal Actief Hoogwoud-Opmeer-Spanbroek’. Dit blijkt ook uit de goede resultaten die er inmiddels geboekt zijn met dit project in Aartswoud en De Weere.

WerkgroepEen onderdeel van het project is het samenstellen van een werkgroep. Iedere inwoner en/of vertegenwoordiger is van harte welkom om zitting te nemen in de werkgroep. De werkgroep gaat zelf lokale bewegingsactiviteiten organiseren en/of gaat daarvoor de samenwerking aan met (sport)verenigingen of professionele sportaanbieders. Sportservice West-Friesland gaat de werkgroep ondersteunen en begeleiden tijdens het project. De gemeente stelt de financiën beschikbaar. Tijdens de startbijeenkomst volgt hier meer informatie over.

ProgrammaDe startbijeenkomst wordt gehouden op maandag 21 november 2011. Om 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, waarna de wethouder om 20.00 uur de bijeenkomst zal openen. Het programma duurt tot 21.30 uur. Tijdens deze avond geven ondermeer de gemeente Opmeer en Sportservice West-Friesland een presentatie. Ook is er de mogelijkheid tot vragen stellen en opgave voor de werkgroep. Afsluitend zal de presentatie van de werkgroep plaatsvinden.

Meer informatie en opgave Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Nanda Timmerman, tel 0229-287705. Opgave graag voor 14 november 2011.