HomeNieuwsOpening Jeu de boules baan Aartswoud

Opening Jeu de boules baan Aartswoud

Werkgroep OpMeer Actief Aartswoud opent vrijdag 24 mei officieel de nieuwe jeu de boules baan in het dorp.

Met hulp van vrijwilligers, voetbalvereniging AGSV, de gemeente en sponsoring van de Rabobank, is het OpMeer Actief gelukt om een jeu de boules baan in het dorp te realiseren op het terrein van voetbalvereniging AGSV. Vrijdag 24 mei zal om 19.00uur de officiële opening worden gedaan door de wethouder. Vervolgens zal de eerste bal worden gegooid, wordt de naam van de baan onthuld en onder het genot van een hapje en drankje kunnen de eerste wedstrijden worden gespeeld.
De baan is voor iedereen toegankelijk en zal hopelijk in de aankomende periode veelvuldig worden gebruikt door jong en oud. Al met al een mooie, sportieve aanwinst voor het dorp!

Opmeer Actief
‘Opmeer Actief’ is een samenwerkingsverband tussen sportorganisaties, het onderwijs, lokale en regionale instellingen en vrijwilligers met als doel inwoners van de gemeente Opmeer in beweging te krijgen door nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te ondersteunen. Heeft u een idee voor een nieuw initiatief, dan kunt u deze aanmelden bij ‘Opmeer Actief’ met daarbij een aanvraag voor eenmalige stimuleringsbijdrage.
Doelstelling
Doelstelling is om inwoners, sportverenigingen, beweeggroepen, het onderwijs, kinderopvang, ouderenbonden, jeugd- en jongerenwerk en het aangepast sporten te betrekken bij de organisatie, uitbreiding en totstandkoming van beweegactiviteiten. De gemeente is van mening dat participatie van inwoners en de eerder genoemde partijen goed is voor het doen slagen van de projecten.
Meer informatie
Voor meer informatie over OpMeer Actief Aartswoud kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Zola Stoop, telefoon 0229-287700 of via de e-mail: zstoop@sportservicewestfriesland.nl  Of kijk voor meer informatie op www.opmeeractief.nl.