HomeNieuwsNoord-Hollandse subsidie voor ontwikkeling van topsportaccommodaties

Noord-Hollandse subsidie voor ontwikkeling van topsportaccommodaties

Om topsport en talentontwikkeling in Noord-Holland te stimuleren, stelt de provincie een nieuwe uitvoeringsregeling voor topsportaccommodaties met een (inter)nationale uitstraling open. Van 2 januari 2018 tot en met 1 februari 2018 kunnen topsportaccommodaties subsidie aanvragen om hun locatie geschikt te maken voor het trainen van topsporters of de organisatie van internationale topsportevenementen.

Sinds het coalitieakkoord 2015-2019 heeft de provincie geen actief beleid meer op het gebied van topsport en sportaccommodaties. Met vaststelling van deze regeling geeft de provincie Noord-Holland uitvoering aan het besluit uit 2014 om te zorgen voor een goede afbouw van de provinciale taken op het gebied van zorg en welzijn. Destijds werd besloten om niet uitgegeven of teruggekomen subsidiegelden door middel van een uitvoeringsregeling beschikbaar te stellen aan topsportaccommodaties. In totaal gaat het om een bedrag van €2.120.385,39.

Subsidies kunnen worden aangevraagd voor investeringen en werkzaamheden die Noord-Hollandse sportaccommodaties geschikt maken voor topsport. Het gaat om 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000. Belangrijke voorwaarde is dat de accommodatie zich richt op een olympische of paralympische sport of een officieel landelijk of regionaal trainingscentrum is. Daarnaast moet de accommodatie beschikbaar zijn voor breedtesport en toegankelijk voor mindervaliden.

Meer informatie
Gemeenten en sportaccommodaties die meer informatie willen over deze subsidieregeling kunnen contact opnemen met Martijn Lucas via lucasm@noord-holland.nl of 06 29 46 96 08 De volledige regeling is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Medio augustus zijn de aanvraagformulieren inclusief toelichting beschikbaar via het Noord-Hollands loket subsidies.