HomeNieuwsNationale Sportweek

Nationale Sportweek

Veel sportverenigingen starten hun nieuwe seizoen in de maand september. Dit valt nagenoeg samen met de Nationale Sportweek, die van 15 t/m 29 september gehouden wordt. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. De Sportweek kan een goede gelegenheid zijn om uw vereniging/sport in de schijnwerpers te zetten en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Team Sportservice West-Friesland daagt uw vereniging uit de deuren open te zetten en te laten zien hoe leuk de club en sport is! Als tegenprestatie zorgen wij voor een gedeelte van de promotie.

Hoe promoot je de club en sport?
Enkele ideeën:

 • Organiseer een activiteit voor/in de buurt: Maak de buurt bekend met vereniging en sport
 • Open huis: Bijvoorbeeld tijdens reguliere competitiedag, om te laten zien hoe dat er aan toe gaat.
 • Open training
 • Clinics geven op school of in de wijk: Team Sportservice kan de contacten leggen
 • Ik neem je mee!: Neem je buurman/neef/vriend mee naar de club om te laten zien wat hij/zij iedere zondagochtend doet
 • (Groot)ouder-(klein)kind sporten: Een kijkje in de sportkeuken van uw (klein)kind

Kijk voor inspiratie en een toolkit ook eens op www.nationalesportweek.nl

Wat levert het de vereniging op?

 • Een onvergetelijke dag voor de deelnemers aan de activiteit(en) die uw vereniging heeft/hebben georganiseerd
 • Bekendheid in de buurt
 • Promotie van de sport én vereniging; ‘Geef je sport een gezicht’
 • Nieuwe leden en/of vrijwilligers

Tegenprestatie Team Sportservice West-Friesland
Als tegenprestatie verzorgt Team Sportservice een deel van de promotie van jullie activiteit(en) in de Nationale Sportweek via de lokale media. Denk aan een activiteitenoverzicht met logo’s van deelnemende sportverenigingen, foto’s en interviews. Uiteraard gebruiken wij ook onze eigen website en social media voor de promotie van de Nationale Sportweek.

Doet uw vereniging mee?
Stuur dan vóór 21 juni een mail naar Peter Bakker (Enkhuizen en Stede Broec) of Linda van den Berg (Drechterland). Een simpel ‘Ja, wij doen mee’ met de naam van de vereniging volstaat voorlopig nog. Wij vragen later om details.
Gebruik vervolgens de komende periode om over het volgende na te denken:

 • Wat wordt/worden de activiteit(en) in de Nationale Sportweek en voor welke doelgroep
 • Wie gaat de organisatie van de activiteit(en) op zich nemen (maak gebruik van de kennis en kunde van uw leden/vrijwilligers!)
 • Op welke dag/tijdstip gaat/gaan de activiteit(en) plaatsvinden
 • Heeft de vereniging interessante informatie voor een interview

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Peter Bakker (Enkhuizen en Stede Broec) of met Linda van den Berg (Drechterland) of bel naar 0229 28 77 00.