HomeNieuwsiPad in de gymles op 30 basisscholen in West-Friesland

iPad in de gymles op 30 basisscholen in West-Friesland

Sportservice West-Friesland is dit schooljaar op dertig basisscholen in West-Friesland gestart met het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs. Met een eigen lesmethode wordt ingezet op de kwaliteit van de gymlessen. De acht bewegingsconsulenten organiseren en coördineren naast de lessen die zij geven laagdrempelige beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen, waarbij wordt samengewerkt met de verenigingen. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Opmeer en Stede Broec zetten middels een Rijkssubsidies in op deze constructie om een betere verbinding te leggen tussen onderwijs en sport.

Lesgeven en adviserenDe acht bewegingsconsulenten van Sportservice West-Friesland verzorgen een van de twee lessen bewegingsonderwijs per week, organiseren in samenwerking met verenigingen extra sportaanbod voor zowel jeugd als andere doelgroepen en geven op sommige scholen MRT of naschools aanbod. Naast lesgeven hebben zij een adviserende rol naar gemeente, onderwijs, verenigingen en andere organisaties als het gaat om sport en bewegen.  

IPad in de lesIn de gymles wordt gewerkt met een iPad, waarop de digitale lesmethode staat. De iPad wordt ook gebruikt door de leerlingen zelf, om video-opnamen of fotovoorbeelden te bekijken of maken en scores of tijd bij te houden. Dit alles om het zelfstandig werken te bevorderen. De bewegingsconsulent kan natuurlijk alles wel voordoen en doet dat regelmatig, maar wanneer de leerlingen het zelf kunnen regelen zijn zij niet afhankelijk van de leerkracht. Daardoor kunnen zij veel bewegen in de les, worden zelfstandiger en kunnen zelf de activiteiten leiden. Hierdoor is er meer plezier in de les!

Sociaal veiligEen sociaal veilig klimaat in de gymles is het belangrijkste om kinderen te laten ontwikkelen. Binnen de gymlessen van Sportservice staat dan ook niet een gezamenlijk einddoel centraal, maar de vooruitgang van elk kind op het eigen niveau. Iedereen hoeft dus aan het einde van het jaar niet hetzelfde te kunnen, want geen enkel kind heeft dezelfde aanleg van huis uit mee gekregen. De lesmethode Gympedia onderscheid zich met name van andere methodes door het sociaal-emotionele aspect dat in de methode is meegenomen. Sommige kinderen zijn beter in samenwerken, anderen in alleen werken. Daar wordt rekening mee gehouden. En kiezen van teams……daar doen we niet meer aan, want dan wordt er altijd iemand als laatste gekozen. Zou jij dat leuk vinden?

 Meer informatie
De inzet van een bewegingsconsulent op school kost natuurlijk geld, maar het goede nieuws is dat het 1 januari 2016 goedkoper is geworden. Wilt u meer informatie over bewegen op en rond school? Neem contact op met Sportservice West-Friesland, Cindy Koopman,