HomeNieuwsI-pad in de gymles

I-pad in de gymles

Sportservice West/Friesland start dit schooljaar de lessen bewegingsonderwijs in het basisonderwijs met een nieuwe digitale methode genaamd Gympedia. Deze methode is ontwikkeld en geschreven door Sportservice Noord-Holland. Binnen deze geheel nieuwe methode maken de bewegingsconsulenten van Sportservice Noord-Holland (waaronder Sportservice West-Friesland) gebruik van de I-pad. Zij lopen hiermee voorop binnen het bewegingsonderwijs.

I-pad in de gymlesDe bewegingsconsulenten van Sportservice West-Friesland gaan dit schooljaar werken met I-pads in de gymles. Naast het werken met de nieuwe digitale methode voor bewegingsonderwijs van Sportservice Noord-Holland, Gympedia, maakt de I-pad het mogelijk videovoorstellingen te tonen en bewegingsanalyse te maken en op die manier aan leerlingen specifieke voorbeelden en directe feedback te geven. Het gebruik van de I-pad in de gymles is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van het bewegingsonderwijs. Sportservice Noord-Holland werkt momenteel nog aan de accreditering van het leerlingvolgsysteem, dat aansluit op de Wet Passend Onderwijs.

Methode GympediaGympedia is een complete methode voor bewegingsonderwijs, ontwikkeld door èn voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. Geschreven vanuit de gedachte dat elk kind veilig kan deelnemen aan beweegsituaties in de gymzaal, met een grote, individuele handelingsvrijheid en op het eigen niveau om optimale ontwikkeling te stimuleren. In de nieuwe methode zijn tools ingebouwd, waarmee de vakleerkracht hier handen en voeten aan kan geven. De methode Gympedia geeft een jaarplanning die naar inzicht en ervaring van de bewegingsconsulent kan worden samengesteld. Een gekoppeld leerlingvolgsysteem is in ontwikkeling en komt binnenkort interactief beschikbaar.

Inzichten vanuit Motorisch LerenBinnen de methode wordt gebruik gemaakt van leerlijnkaarten, met een verantwoorde, duidelijke opbouw. Inzichten vanuit het Motorisch Leren vormen het uitgangspunt. Toepasbaar voor elk kind, wordt oefenstof aangereikt in drie kaders, te weten: BASIS – PLUS – EXTRA. Deze kaders vervangen kwalificaties als: goed, slecht of niveau aanduidingen en waarborgen daarmee een optimale omgeving waarbinnen het kind onvoorwaardelijk kan leren.

Sociaal-emotionele ontwikkelingBinnen het aandachtsgebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt de gebruikers direct toepasbare, praktische handvatten voor speelgedrag aangereikt. Daarmee is veilig bewegen binnen de ruimte, naast- en samen met anderen, inzichtelijk gemaakt. Bij de ontwikkeling hiervan wordt door Sportservice Noord-Holland samengewerkt met de bewegingsdeskundige Erik Boot van de Hogeschool InHolland.

Meer informatieVoor meer informatie kunt contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Cindy Koopman, tel. 0229-287703. De website www.gympedia.nl komt vanaf eind september online.