HomeNieuwsExtra subsidie voor sport en bewegen in de gemeente Drechterland

Extra subsidie voor sport en bewegen in de gemeente Drechterland

Als sportvereniging, sportaanbieder of andere (maatschappelijke) partij wilt u graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat. Vanuit het Sportakkoord ‘Drechterland Beweegt!’ is extra subsidie vrijgemaakt om sporten en bewegen te stimuleren. Sportverenigingen, -aanbieders en -organisaties met een maatschappelijke rol in de gemeente kunnen hier aanspraak op maken.   

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt van het sportakkoord Drechterland Beweegt! is meer inwoners van Drechterland met plezier laten sporten en bewegen. In het akkoord zijn drie ambities uitgewerkt namelijk:

  1. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen
  2. Vitale sportaanbieders
  3. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Enthousiaste kerngroep

Het beoordelen van de aanvragen gebeurt zorgvuldig door de kerngroep. De kerngroep bestaat uit een team mensen met een hart voor sport en veelal betrokken bij een vereniging of een maatschappelijke organisatie. Onze kerngroep is enthousiast en streeft ernaar om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het sportakkoord. Onze rol is samenvattend: het promoten van het sportakkoord, beoordelen van initiatieven, uitvoering initiatieven waarborgen, financiën controleren en een warme relatie onderhouden met alle aanvragers. Zo blijven we op de hoogte en kunnen we waar nodig bijsturen en ondersteunen. In 2020 zijn zeven initiatieven goedgekeurd.

Samenwerking belangrijk

Sportorganisaties en -aanbieders die de samenwerking zoeken met andere partijen maken de meeste kans op de subsidie. Denk hierbij aan een officiële opening van het seizoen, samenwerking met andere aanbieders of het opzetten van een nieuw beweegaanbod voor een nieuwe doelgroep. Maar ook vraagstukken rondom de inzet van vrijwilligers, ledenbinding of het bijdragen aan een gezonde sportkantine kunnen prima initiatieven zijn. Het hoeft geen groot initiatief te zijn, als het maar positief bijdraagt aan sporten en bewegen binnen onze gemeente.

Meer weten en/of wilt u graag een aanvraag doen? Dat kan door een mail te sturen naar: sportakkoorddrechterland@gmail.com