HomeNieuwsCombinatiefunctionaris brengt Drechterland en Opmeer in beweging

Combinatiefunctionaris brengt Drechterland en Opmeer in beweging

Eind 2007 is vanuit de ministeries van VWS en OCW de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (met inzet van combinatiefuncties) gelanceerd. Doel van deze impuls is om in de periode tot 2012 in Nederland minimaal 2.250 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Dankzij deze impuls en bijbehorende gelden en daarnaast eigen investeringen kunnen ook de gemeenten Drechterland en Opmeer extra functies realiseren op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Sportservice West-Friesland geeft uitvoering aan deze combinatiefuncties op het gebied van onderwijs en sport.

De combinatiefunctieMet de combinatiefunctie gaat het om nieuwe en structurele arbeidsplaatsen waarbij een medewerker in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is bij minimaal twee organisaties in de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. De aanstelling van de combinatiefunctionarissen heeft verschillende doelen, waaronder het uitbreiden van het sportaanbod op meerdere scholen, het versterken van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen.

Combinatiefunctionaris in OpmeerDe combinatiefunctionaris verzorgt het beweegmanagement op alle scholen in de gemeente Opmeer. Het pakket van de combinatiefunctionaris bestaat ondermeer uit: de verzorging van één van de twee bewegingslessen en het koppelen van het binnenschoolse programma aan buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de JeugdSportPas (sportoriëntatieproject voor basisschooljeugd in samenwerking met sportverenigingen), Lokaal Actief (een project waarmee lokale initiatieven gerealiseerd kunnen worden) en verenigingsadvisering. In de toekomst zal het parkmanagement op sport- en recreatieterrein de Weijver ook tot het takenpakket behoren.

Combinatiefunctionaris in DrechterlandDe combinatiefunctionaris verzorgt het bewegingsonderwijs op de katholieke basisscholen in de gemeente Drechterland en koppelt het binnenschoolse programma aan de bestaande buitenschoolse activiteiten van de brede school en de breedtesport. Op een aantal scholen verzorgt de combinatiefunctionaris geen bewegingslessen, maar heeft deze een coachende rol voor de groepsleerkrachten en/of coördineert de sportactiviteiten op school. In Drechterland wordt het aantal combinatiefunctionarissen in de toekomst uitgebreid. Zij zullen dan onder andere invulling geven aan sportieve en culturele brede schoolactiviteiten voor alle Drechterlandse scholen.

BegeleidingSportservice West-Friesland coördineert en begeleidt de combinatiefunctionarissen. Doordat alle combinatiefunctionarissen in dienst zijn bij Sportservice, worden ideeën uitgewisseld en ontstaat
samenwerking. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel: zoveel mogelijk jeugd en jongeren laten
bewegen en plezier later ervaren in sport en spel.

 

InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Cindy Koopman, tel. 0229-28 77 00.