HomeNieuwsBijscholing ‘Bewegen met een chronische aandoening’

Bijscholing ‘Bewegen met een chronische aandoening’

Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert Sportservice West-Friesland een interessante bijscholing voor (potentiële) trainers/ begeleiders van recreatieve (senioren) beweeggroepen. Drie gastsprekers geven inzicht in hoe mensen met de chronische aandoeningen COPD, hart- en vaatziekten of diabetes bewegen ervaren. De bijscholing wordt gehouden in het Multifunctioneel Centrum De Bloesem in Wognum van 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur.

In het kader van het project Actieve Beweegzorg West-Friesland wordt deze bijscholing voor lesgeefkader georganiseerd. Veel senioren doen aan sportbeoefening en het aantal deelnemers met chronische aandoeningen in beweeggroepen neemt toe. Hoe past u als trainer of begeleider uw les aan, aan iemand met COPD of met een hartprobleem of met overgewicht? Weet u hoe iemand met één van deze problemen zelf de inspanning ervaart? Weet u hoe belangrijk bewegen voor hen is? In de bijscholing op 25 mei 2013 komt dit aan de orde.

Actieve Beweegzorg
Het project Actieve Beweegzorg beoogt een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen bij mensen met chronische aandoeningen en/of overgewicht. Binnen de Actieve Beweegzorg staat verantwoord doorverwijzen vanuit de eerstelijnszorg centraal. Door de sportaanbieders te scholen in het omgaan met chronische aandoeningen in de beweeglessen worden de sporters nog beter opgevangen binnen het bestaande aanbod. Hopelijk geeft dit ook huisartsen en fysiotherapeuten het vertrouwen om meer mensen door te verwijzen naar beweegactiviteiten in de buurt.
Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland en de West-Friese gemeenten (met uitzondering van Hoorn). Sportservice West-Friesland coördineert het project, in nauwe samenwerking met een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van ZONH, het Geriatrisch Netwerk en twee fysiotherapeuten.

Presentaties
Er worden drie interactieve presentaties gegeven door mensen uit het werkveld met veel ervaring in lesgeven aan mensen met een chronische aandoening. De heer Peter Wiedijk is trainer van de Hart tegen hart groep. Hij zal iets vertellen over bewegen met hart– en vaatziekten.
Mevrouw Joke Honselaar is vertegenwoordiger van het Longfonds en ervaringsdeskundige. Zij laat u ervaren wat het is als je met COPD aan het sporten bent en geeft tips over de inhoud van uw les.
Mevrouw Anne Mieke Huisman is fysiotherapeut en specialist in het lesgeven aan mensen met overgewicht en diabetes.

Programma
Deze bijscholingsdag start om 10.00 uur met koffie en een welkomstwoord van Sportservice West-Friesland. In het ochtendprogramma worden twee chronische aandoeningen besproken. Na de verzorgde lunch wordt de laatste presentatie gegeven. Rond drie uur in de middag wordt de bijscholingsdag afgesloten. De bijscholing wordt gehouden in het Multifunctioneel Centrum De Bloesem, Conferencelaan 19, 1687 RA Wognum.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 13 mei 2013 bij Sportservice West-Friesland, Ageeth Bakker, 0229-287702, e-mail: abakker@sportservicewestfriesland.nl. De bijscholing is gratis, maar u moet wel van te voren aanmelden. Ook voor meer informatie kunt u bij Ageeth Bakker terecht.