HomeNieuwsBewegingsgericht zorgen is het nieuwe zorgen

Bewegingsgericht zorgen is het nieuwe zorgen

Stichting Wonen en Zorg Purmerend is een nieuwe weg ingeslagen. Maandag 4 april en woensdag 29 maart jl. heeft het personeel de workshop ‘Bewegingsgericht zorgen’ van Sportservice Noord-Holland gevolgd. Zorgen betekent niet meer alles voor de bewoners uit handen nemen, zij hebben juist meer baat bij zo lang mogelijk zelf actief te zijn. Dit is een omslag waar de werknemers praktische handvaten voor kregen.

 

BeweeggroepBinnen de stichting is er een beweeggroep opgezet om ervoor te zorgen dat dit nieuwe zorgen stichting breed wordt uitgevoerd. Zij komen eens in de zes weken met een medewerker van Sportservice bij elkaar om alle mogelijkheden van bewegen met elkaar in kaart te brengen. Materiaal, beweegactiviteiten, draagvlak en bewegingsgericht zorgen zijn thema’s waar actie op ondernomen wordt. Dit wordt tijdens de teammomenten met het personeel gedeeld. Er volgt nog een evaluatiebijeenkomst voor het personeel en voor de familie van de bewoners een informatieavond, beiden verzorgt door Sportservice.

Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Pearl Haakman