HomeNieuwsBeweeggroep Aartswoud succesvol

Beweeggroep Aartswoud succesvol

De nieuw gestarte beweeggroep voor senioren in Aartswoud is in korte tijd al zeer succesvol geworden. Sinds 1 februari 2011 is een groep van 17 senioren wekelijks een uurtje fanatiek aan het bewegen. Ondermeer door de zeer actieve inzet van leden van de werkgroep Lokaal Actief is dit initiatief gerealiseerd.

Veelzijdig beweegprogrammaDe lessen vinden elke dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur plaats in gymzaal de Dubbele Punt, waarna gezamenlijk een koffie of thee wordt gedronken. De groep bestaat uit gezellige en enthousiaste senioren (dames en heren) van 60 jaar en ouder en de lessen worden verzorgd door een zeer vaardige en gemotiveerde lesgeefster.

Het beweegprogramma is veelzijdig en gevarieerd. De lessen zijn gericht op oefeningen ter bevordering of voor het onderhouden van (spier)kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en reactiesnelheid. Alle oefeningen worden in sport- en spelvorm aangeboden, zoals bijvoorbeeld badminton, gymoefeningen en aangepast volleybal. Altijd wordt gestart met een warming-up en de les wordt afgesloten met rek- en strekoefeningen. Uiteraard wordt tijdens de lessen rekening gehouden met de belasting en eventuele beperkingen van de deelnemers.

Lokaal Actief De gemeente Opmeer vindt de aanwezigheid van voldoende beweegactiviteiten in het dorp voor inwoners van 55 jaar en ouder belangrijk. Bewegen is gezond, leuk om te doen en biedt mogelijkheden voor sociale contacten. Het is echter wel van belang dat de beweegactiviteiten zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de inwoners. Vanuit de gemeente Opmeer zijn extra financiën beschikbaar gesteld om in onder andere Aartswoud een beweegaanbod te realiseren vanuit het project ‘Lokaal Actief’. De werkgroep die voor dit project is samengesteld bestaat uit inwoners, vertegenwoordigers vanuit de sport en de ouderenbond. De coördinatie is in handen van Sportservice West-Friesland.

InformatieVoor meer informatie of voor ideeën voor activiteiten in uw dorp kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Nanda Timmerman, tel: 0229- 28 77 05.