HomeNieuwsBeweegcongres 2011 in Enkhuizen

Beweegcongres 2011 in Enkhuizen

Vanuit het project Enkhuizen Actief heeft de werkgroep Iedereen in Beweging het initiatief genomen voor de organisatie van het Beweegcongres op 22 mei 2011, als onderdeel tijdens de SportFair 2011 in Enkhuizen. De stuurgroep en werkgroepen willen tijdens het Beweegcongres laten zien wat in de afgelopen periode is bereikt met Enkhuizen Actief, maar ook een aanzet geven voor de toekomst.

Wat biedt het Beweegcongres?Tijdens het congres geeft de gemeente Enkhuizen hun toekomstvisie op het sportbeleid. Om te kunnen bewegen zijn (voldoende) accommodaties nodig. ICS (een vooraanstaand adviesbureau) presenteert haar bevindingen voor nu en de toekomst over het accommodatiegebruik. Tenslotte worden de mogelijkheden van samenwerking tussen de verenigingen, juist om meer inwoners te laten bewegen, vakkundig besproken. Behalve presentaties zijn er ook workshops waar u met deskundigen over deze thema’s kunt discussiëren en uw eigen ideeën over bewegen kwijt kunt. De opening vindt plaats om 11.30 uur en wordt verzorgd door wethouder Boland in het sportcafé van de SportFair..

Het congres is bestemd voor vertegenwoordigers van sportverenigingen in Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland, vertegenwoordigers van de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, kinderopvang, gezondheidsinstellingen en andere belangstellenden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar aanmelden is wel noodzakelijk.

SportFair Enkhuizen 2011De SportFair Enkhuizen 2011 vindt plaats op 22 mei in en rond het zwembad Enkhuizerzand. De SportFair is een regionale sportdag waar een ieder kennis kan maken met bekende en onbekende sporten. Sportverenigingen presenteren hun sport. Zien en meedoen is het motto. Daarnaast is er gelegenheid voor ontmoeten in het Sportcafé.

Samenwerken aan 30 minuten bewegen‘Enkhuizen Actief’ is een samenwerkingsverband tussen lokale en regionale instellingen, het onderwijs, sportverenigingen en vrijwilligers met als doel inwoners van Enkhuizen in beweging te krijgen door sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden. Daarnaast wil ‘Enkhuizen Actief’ inwoners bewust laten worden van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst om vijf dagen in de week 30 minuten matig intensief te bewegen (www.30minutenbewegen.nl). Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten tenminste 60 per dag.
De campagne wordt gecoördineerd door Sportservice West-Friesland met subsidie van de gemeente Enkhuizen en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het NISB ondersteunt ‘Enkhuizen Actief’ door het beschikbaar stellen van kennis en materialen.

Meer informatie en aanmeldenU kunt zich aanmelden voor het congres door een mailtje te sturen naar info@enkhuizenactief.nl met vermelding van naam en organisatie. Voor meer informatie en het programma kunt u een kijkje nemen op de website.