HomeNieuwsAVG voor sportverenigingen

AVG voor sportverenigingen

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De wet, die ook van toepassing is op sportverenigingen, heeft een tweeledig doel:
– Bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt.
– Maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.

Verwerkt uw vereniging ook persoonsgegevens? Bijvoorbeeld in de leden- en vrijwilligersadministratie, dan is het van groot belang dat u op de hoogte bent van de privacyregels. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Team Sportservice organiseert in februari, maart en april korte praktische en resultaatgerichte cursussen van 2 avonden, waarbij sportverenigingen door een AVG-expert begeleid worden. Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG proof’ en ontvangen zij een certificaat. Heeft uw vereniging interesse in de cursus, informeer uw gemeente of zij deze cursus in gaan zetten!

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de AVG wetgeving en de gevolgen voor uw gemeente.