HomeNieuwsAan de slag met seksuele intimidatie!

Aan de slag met seksuele intimidatie!

Enkele tips:

  • Maak ongewenst gedrag bespreekbaar
  • Wees kritisch bij het werven van vrijwilligers
  • Breng risico’s binnen de organisatie in kaart
  • Beschrijf wat er moet gebeuren als het onverhoopt mis gaat (meldcode)
  • Op de website In Veilige Handen staat een stappenplan en kunt u aan de slag met een eigen actieplan
  • Op de website van NOC*NSF staat meer informatie over een veilig sportklimaat en specifieke informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Gratis VOG

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Mensen die binnen een vrijwilligersorganisatie die met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking werken komen veelal in aanmerking voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Met een Verklaring Omtrent Gedrag toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maakt u het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u ook een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.
Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In het regeerakkoord van Rutte III staat opgenomen: “Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen”. Wat de regering precies verstaat onder een ‘afhankelijkheidssituatie’ wordt naar verwachting vóór 1 juli 2018 duidelijk.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.gratisvog.nl of  https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/index.aspx

Vertrouwenspersoon

Diverse verenigingen hebben intern een vertrouwenspersoon aangesteld. Voor stichtingen en verenigingen in West-Friesland die geen vertrouwenspersoon hebben is er een extern vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie  

Training In Veilige Handen

De landelijk ontwikkelde training ‘In Veilige Handen’ wordt ook in Hoorn aangeboden. Jaarlijks biedt Vrijwilligerspunt deze training gedurende drie bijeenkomsten aan. De organisatie veilig maken, daar draait het om in deze training. In deze training wordt ook aandacht besteed aan het actieplan. Met deze training leer je dat de omgeving veilig en vertrouwd is, om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, hoe te handelen bij een incident en wat te doen om dit te voorkomen.

Neem hier ook eens een kijkje!