HomeSportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’

Sportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’

Via deze link kun je het sportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’ lezen. Alle actieplannen die zijn opgenomen in dit akkoord dragen bij aan het bereiken van drie ambities:

 1. Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
 2. Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt om te bewegen
 3. Toekomstbestendige verenigingen

 

Uitvoeringsbudget

Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de acties die zijn opgenomen in het sportakkoord. Hier lees je meer over de voorwaarden en hoe je dit budget aan kunt vragen.

Nieuwe plannen

Het sportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’ is niet in beton gegoten. Dat betekent dat nieuwe ideeën die bijdragen aan het bereiken van de ambities aangedragen kunnen worden. Heb je een goed idee waarbij je, samen met één of meer partners, heel Heemskerk in beweging krijgt, neem dan contact op met Bart Neeft (0251-254740) om de mogelijkheden te bespreken.

Via deze link kun je de factsheet sport- en preventieakkoord Heemskerk 2021 lezen.

Onderstaande plannen zijn uitgevoerd in 2021 en 2022.

 1. De entree van de sportaccommodatie van DSS Handbal en SV De Vrijheid wordt aantrekkelijker gemaakt door een muurschildering. Dit moet er voor zorgen dat de sportaccommodatie goed vindbaar is én dat iedereen zich welkom voelt. (maart 2022)
 2. Fysiotherapie Europa en Coaching by Britt starten met bootcamp voor senioren. (maart 2022)
 3. Alle bridgeclubs uit de gemeente Heemskerk werken samen voor meer aandacht voor de bridgesport in Heemskerk. Zij organiseren samen een openbridge-dag. Daarna starten zij een gezamenlijke cursus om inwoners kennis te laten maken met deze denksport. Vervolgens kunnen de deelnemers aansluiten bij één van de verenigingen. (maart 2022)
 4. SPG in het Zadel vergroot de deskundigheid van zijn vrijwilligers door instructiefilmpjes en themabijeenkomsten. (maart 2022)
 5. Net als in zomer 2021 worden sportaanbieders ondersteund bij het opstarten van activiteiten in de zomermaanden. Zij kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Sportakkoord. (maart 2022)
 6. Een beweeggids voor senioren geeft een duidelijk overzicht van sport- en beweegactiviteiten in Heemskerk. De buurtsportcoach senioren verzamelt de benodigde informatie bij de aanbieders. Samen met partners brengt zij de gids en het beweegaanbod onder de aandacht bij inwoners. (december 2021)
 7. In het pilotproject ‘Van sport naar sport’ kunnen inwoners met een uitkering gratis samen sporten onder begeleiding. Tijdens deze 8 lessen komen verschillende sporten aan bod. De lessen worden in de sporthal en op het Cruyff Court gegeven. Deelnemers worden gestimuleerd om aan te sluiten bij het aanbod van lokale aanbieders. (december 2021)
 8. Om bewegen op de crossbaan aan de Mozartstraat te stimuleren worden er 10 clinics gegeven door een professional. Daarnaast schaft MET Heemskerk 4 BMX fietsen aan, zodat iedereen de mogelijkheid heeft op de crossbaan te bewegen. (oktober 2021)
 9. Veilig Verkeer Nederland, MET Heemskerk en Team Sportservice Kennemerland laten samen 8 tot 12 medewerkers/vrijwilligers opleiden tot fietsdocent. Deze fietsdocenten zullen onder andere fietslessen voor senioren verzorgen in het kader van de bewustwordingscampagne Doortrappen ‘Veilig fietsen tot je 100ste’. Daarnaast gaan de fietsdocenten basisschoolleerlingen en anderstaligen veilig laten fietsen. (oktober 2021)
 10. Basketbalvereniging Maple Leaves verzorgt 3 momenten met basketbaltrainingen voorafgaand aan het scholenbasketbaltoernooi. Kinderen van basisscholen in Heemskerk kunnen gratis kennismaken met basketbal en krijgen als team een training zodat de regels van het spel duidelijk zijn en het toernooi nóg leuker wordt. (oktober 2021)
 11. Jongeren gaan onder begeleiding van Van Akkeren Personal Training 8 keer trainen bij de Sportcontrainer. Door de jongeren kennis te laten maken met de Sportcontrainer en alle mogelijkheden kunnen zij hier in het vervolg zelfstandig gebruik van maken. (oktober 2021)
 12. Drie trainers van sportvereniging TOSS zullen de opleiding Gymnastiek Leider niveau 3 volgen. Dit vergroot het sportplezier van de leden van TOSS. (oktober 2021)
 13. Basisschool De Ark gaat speelpleinkaarten inzetten om leerlingen zo actief mogelijk te laten zijn tijdens de pauzes. Deze kaarten bieden ideeën voor sport- en spel, met verschillende differentiatie-niveau’s. Ook andere basisscholen kunnen een aanvraag doen voor het aanschaffen van deze kaarten om een actieve invulling van de pauzes te stimuleren. (juli 2021)
 14. Sportverenigingen met veel leden kunnen een jaar lang kosteloos gebruik maken van Taakie. Deze digitale assistent vrijwilligerszaken maakt het organiseren van vrijwilligerswerk bij de vereniging makkelijker en leuker. (juli 2021)
 15. Kinderwerkers van D’Evelaer verzorgen pauzesport op basisschool de Zilvermeeuw. Zij zouden graag willen dat de kinderen actiever zijn tijdens de pauzes. Om dit te kunnen doen is voldoende sport- en spelmateriaal nodig. Een medewerker van Team Sportservice geeft advies over de aanschaf van dit materiaal en hoe dit ingezet kan worden tijdens de pauzes. Na de aanschaf komt hij/zij een aantal keer langs tijdens de pauzes om dit in de praktijk toe te passen. Tevens wordt gekeken naar het aanbrengen van belijning etc om bewegen op het plein te stimuleren. (april 2021)
 16. Het beachveld van handbalvereniging DSS wordt multifunctioneel ingezet. In 2021 wordt het veld kosteloos beschikbaar gesteld aan andere verenigingen/partijen die hier gebruik van willen maken. Scholen in Heemskerk worden uitgenodigd een gymles te doen op het beachveld waarbij zij gebruik kunnen maken van materialen voor verschillende sporten. (april 2021)
 17. Door de inzet van plastic stoepranden wordt stoepranden en daarmee buitenspelen gepromoot in Heemskerk. De stoepranden zullen worden gebruikt tijdens de Nationale Buitenspeeldag (woensdag 9 juni), vakantie-activiteiten en buurtsportactiviteiten. Daarnaast gebruiken de vakleerkrachten van Team Sportservice ze tijdens de gymlessen en kunnen ze tijdens de pauze gebruikt worden. Ook andere scholen kunnen aangeven hier gebruik van te willen maken.
  Handbalvereniging DSS steunt dit plan. Zij zijn ook aanwezig bij de Nationale Buitenspeeldag. Als het kan organiseren Team Sportservice en DSS samen een voorronde van het NK stoepranden in 2022, waarbij deze stoepranden ook worden gebruikt. (april 2021)
 18. Sportorganisaties die activiteiten aanbieden tijdens de Zomerboost-campagne kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die zij maken voor het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Zomerboost ondersteunt sportaanbieders bij het opzetten van aanbod in de zomer van 2021. Naast webinars, worden communicatie-middelen en een promotie-campagne aangeboden vanuit Team Sportservice. De financiële tegemoetkoming wordt gefinancieerd vanuit het Heemskerkse sportakkoord. (april 2021)

Terugblik 2020

Eind 2019 werd het sportakkoord in Heemskerk ondertekend. Bijna dertig Heemskerkse partijen tekenden voor de acties die erin opgenomen zijn. Niet veel later kwamen we in de eerste lockdown vanwege Covid-19 en de maatregelen bleven onze mogelijkheden beperken. Desondanks hebben we al mooie resultaten behaald binnen het sportakkoord. Wat te denken van de rookvrije tennisverenigingen en gezonder aanbod in sportkantines. Inspiratiesessies voor sportaanbieders over sponsoring en het werven van nieuwe inkomsten, de gezonde sportomgeving, kennis maken met inzichten voor trainers en als bestuurders met elkaar uitdagingen bespreken. Het vergroten van kennis over sport- en bewegen bij de professionals van het sociaal team en de inventarisatie van de behoeften binnen het onderwijs over het bewegen van integreren tijdens de schooldag.