HomeSportakkoord Heemskerk uitvoeringsbudget

Sportakkoord Heemskerk uitvoeringsbudget

Wie kan uitvoeringsbudget van het sportakkoord aanvragen?

Organisaties die het voortouw nemen bij de uitvoer van één of meer actieplannen kunnen daar een bijdrage voor aanvragen uit het stimuleringsbudget. Het gaat om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actieplannen te stimuleren.

Welke voorwaarden zijn er aan dit uitvoeringsbudget gekoppeld?

Het actieplan:

 • draagt bij aan het versterken van de sport zelf en/of het vergroten van de maatschappelijke functies van sport.
 • gaat over een nieuw initiatief, een nieuwe vorm van samenwerking of een verbreding van een bestaande activiteit.
 • wordt in Heemskerk uitgevoerd.
 • wordt uitgevoerd door minimaal twee lokale samenwerkingspartners.

De bijdrage:

 • is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij het sportakkoord ‘Heel Heemskerk Beweegt’.
 • zorgt ervoor dat een actieplan kan worden opgestart. Na het inzetten van het uitvoeringsbudget moet het actieplan financieel gezien zelfstandig voortgezet worden. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het opstellen van het actieplan.
 • wordt (indien gewenst) door de aanvrager van het budget verdeeld tussen de samenwerkingspartners.
 • is minimaal 250 euro.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Aanvragen voor een bijdrage van het uitvoeringsbudget worden gedaan voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober door het indienen van het aanvraagformulier.
 • Aanvragen worden zo spoedig mogelijk na deze data beoordeeld door de klankbordgroep.
 • De aanvrager ontvangt binnen 30 dagen reactie van de klankbordgroep met betrekking tot toekenning van (een gedeelte van) het aangevraagde bedrag.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
 • De aanvrager ontvangt het bedrag zo spoedig mogelijk na een positieve beoordeling.
 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen na en/of tijdens de uitvoering van het actieplan. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor verslaglegging en monitoring door de klankbordgroep.
 • De aanvrager stort het bedrag terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.
 • De aanvrager vermeldt bij publiciteit dat het mede mogelijk gemaakt is door het sportakkoord van Heemskerk.

Criteria

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden per kwartaal tegelijk beoordeeld. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het uitvoeringsbudget gehanteerd worden zijn:

 • Draagt het actieplan bij aan de ambities uit het lokale sportakkoord?
 • Wat zijn de effecten op de lange termijn (bijvoorbeeld over 2/3 jaar)?
 • Welke lokale partners werken er samen?
 • Dragen de partners zelf ook bij aan de realisatie van het actiepunt (door middel van inzet of budget)?

Uitvoeringsbudget aanvragen

 • Verdeel dit onder in de volgende categorieën: 1. Promotie 2. Personele inzet 3. Materiaal 4. Zaalhuur 5. Overig