HomeSportakkoord ‘Sport versterkt Gemeente Castricum!’

Sportakkoord ‘Sport versterkt Gemeente Castricum!’

Klik hier om het sportakkoord II  ‘Sport versterkt gemeente Castricum 2023-2026’ te bekijken. Het sportakkoord zet in op drie actiethema’s.

 1. Versterken fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport.
 2. Vergroten bereik. Daarmee bedoelen ze dat meer mensen zich aangesproken
  en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven
 3. Benutten maatschappelijke waarde / betekenis van sport. Betekenis gaat
  over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving
  in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het
  tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen
  van gezondheid.

Uitvoeringsbudget

Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de acties die zijn opgenomen in het sportakkoord. Hier lees je meer over de voorwaarden en hoe je dit budget aan kunt vragen.

Nieuwe plannen

Het sportakkoord II ‘Sport versterkt gemeente Castricum!’ is niet in beton gegoten. Dat betekent dat nieuwe ideeën die bijdragen aan het bereiken van de ambities aangedragen kunnen worden. Heb je een goed idee waarbij je Castricum in beweging krijgt of waarbij je een aanbieder versterkt, neem dan contact op met Winnie Assendelft (06-11271205) om de mogelijkheden te bespreken.

Toegevoegde plannen 2023

 1. Gymnastiekvereniging DOS Castricum biedt de leerlingen van Kindcentrum Visser ’t Hoofd de mogelijkheid om tijdens verschillende reguliere schoollessen mee te doen aan dansworkshops (oktober 2023)
 2. De organisatie Ruimtewandelingen biedt dagelijks kosteloze ruimtewandelingen aan voor alle inwoners van Castricum (september 2023)
 3. Zwemvereniging Aquafit en Reddingsbrigade Castricum bieden een gezamenlijke training aan voor jeugdleden, gericht op de wedstrijdsport waarin plezier centraal staat (oktober – november 2023)
 4. 8 sportverenigingen hebben budget aangevraagd voor de Zomerboost campagne van Team Sportservice (juni-september 2023)
 5. Stichting Welzijn Castricum organiseerde in samenwerking met Team Sportservice een zeskamp voor senioren bij AV Castricum (juli 2023)
 6. Vitesse’22 organiseerde in samenwerking met Hartenvrouw EHBO, afdeling Castricum een reanimatiecursus voor haar leden in de sportkantine (juli 2023)
 7. TC Bakkum vroeg budget aan voor de organisatie van de Dutch Junior Open in Castricum (juli 2023)
 8. KV Helios ontvangt een bijdrage om korfbalclinis aan te kunnen bieden op Castricumse basisscholen en het schoolkorfbaltoernooi in mei te organiseren. (april 2023) 
 9. Na het wegvallen van een grote sponsor ontvangt FC Castricum eenmalige een bijdrage om het schoolvoetbaltoernooi voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 van de Castricumse scholen ui te kunnen voeren in april. (april 2023) 
 10. Margreet Rodenburg Lifecoaching en Dans start nieuw aanbod om voor de jonge Castricumse kinderen, namelijk dans vanuit je hart voor kinderen van 2 t/m 4 jaar samen met een volwassene. (februari 2023) 
 11. Stichting Oerfit Castricum biedt in samenwerking met stiching Welzijn Castricum weerbaarheidstrainingen aan voor jeugd. (februari 2023) 

Onderstaande plannen zijn uitgevoerd in 2021 en 2022

 1. Sportvereniging DOS Castricum heeft wat betaalde media kunnen inzetten ter promotie van hun buitensportles. (december 2022) 
 2. Op aanvraag van een aantal dames biedt Zwembad De Witte Brug een speciaal zwemuur aan voor dames van niet-Nederlanse afkomst. (december 2022) 
 3. Reva Centre zet een 3 maanden durende cursus valpreventie op volgens “Scholing in Balans”, ontwikkeld door Veiligheid.nl. Doelgroep zijn 65+ en/of inwoners van Castricum die een hoger valrisico hebben, valangstig zijn, en/of ouderen die willen werken aan een gezond en actief leven. (december 2022) 
 4. Het Para Team (sporters met een verstandelijke beperking) van MHCC ontvangt een bijdrage om deel te kunnen nemen aan de Special World Games in Berlijn (oktober 2022). 
 5. Handbalvereniging CSV wil de hoge energiekosten reduceren door een zonneboiler systeem aan te schaffen met zonnecollectoren die op de buitenaccommodatie worden geplaatst.(oktober 2022) 
 6. Er zijn relatief weinig jongens in de leeftijd van 10-17 jaar lid van CSV handbal. CSV wil de handbalsport promoten onder deze doelgroep door laagdrempelige kennismakingsactiviteiten te organiseren. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in de trainers en coaches dmv het aanbieden van opleidingen. (oktober 2022) 
 7. Zomerboost: sportorganisaties die activiteiten aanbieden tijdens de Zomerboost-campagne kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die zij maken voor het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn om het seizoen af te sluiten (focus: ledenbehoud en -werving), activiteiten om het seizoen af te trappen (focus: ledenwerving) of activiteiten om in de zomer te kunnen blijven sporten/bewegen. (augustus 2022) 
 8. FC Castricum zet zomeravondvoetbal op om mensen die niet aan sport deden weer aan het sporten te krijgen en voetballers die een tijd niet gesport hebben weer te laten sporten met vrienden in teamverband waarbij gezelligheid en sportiviteit voorop staat. (juli 2022) 
 9. Het buurt- en biljartcentrum Castricum beschikt over 7 biljarttafels. Om meer jeugd naar hun centrum te krijgen en op basis van vragen die wij regelmatig krijgen gaan ze een pooltafel aanschaffen. Het uitgangspunt is dan dat jeugd tot 18 jaar gebruik kan maken van deze pooltafel (juli 2022) 
 10. Trainers en coaches van CSV handbal hebben een EHBO cursus gevolgd. (juli 2022) 
 11. Stichting Kermisrun Limmen organiseert jaarlijks de Kermisrun in Limmen. Zij bedenken ieder jaar een hardloopwedstrijd door het dorp met hindernissen voor ongeveer 400 jeugd en volwassenen. Dankzij een bijdrage uit het Sportakkoord kunnen materialen en hindernissen aangeschaft worden die meedere jaren gebruikt zullen worden. (juli 2022) 
 12. Aandacht voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur met de actie Kies een club en het overzicht van sportaanbieders uit de gemeente Castricum op www.sportenbewegenincastricum.nl in lokale media. (maart 2022)
 13. Triatlon Castricum ontvangt een bijdrage om de triatlon te organiseren in tijden die financieel onzeker zijn voor sponsoren. (maart 2022)
 14. Pickleball is een nieuwe sport in Castricum. Er wordt een proefdag georganiseerd, waarna de sport wekelijkse beoefend kan worden. Interesse? Neem contact op via pickleballcastricum@gmail.com. (maart 2022)
 15. Inwoners met een licht verstandelijke beperking gaan kennismaken met diverse zwemsporten. Dit wordt in Zwembad De Witte Brug georganiseerd door Duin2Move. (maart 2022)
 16. Vitesse’22 viert hun 100-jarig jubileum onder andere door een 500m lange stormbaan te plaatsen. Ook niet-leden kunnen hier gebruik van maken. (maart 2022)
 17. Trainers en eerste spelers van Castricumse Rugby Club geven clinics aan scholen in de omgeving met als doel om leden te werven. (maart 2022)
 18. Net als in zomer 2021 worden sportaanbieders ondersteund bij het opstarten van activiteiten in de zomermaanden. Zij kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Sportakkoord. (maart 2022)
 19. Het Platform Sport Castricum organiseert een vitaliteitsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. (december 2021)
 20. Frunsdansstudio start met dans=valpreventie. Danslessen op 3 verschillende niveaus (met rollator, zittend en staand) verminderen het valrisico van senioren. Er wordt samengewerkt met Welzijn Castricum en de ouderenbonden. (december 2021)
 21. Back2Football organiseert een laagdrempelige 6 vs 6 competitie die het hele jaar door gaat. Dit gebeurt op de velden van Vitesse’22. (december 2021)
 22. VV Meervogels’31 organiseert in de voorjaarsvakantie een LED toernooi voor jeugd uit Akersloot, Limmen en Castricum. (december 2021)
 23. Kindcentrum Paulusburgt gaat speelpleinkaarten inzetten om leerlingen zo actief mogelijk te laten zijn tijdens de pauzes. Deze kaarten bieden ideeën voor sport- en spel, met verschillende differentiatie-niveau’s. Ook andere basisscholen en BSO’s kunnen een aanvraag doen voor het aanschaffen van deze kaarten om een actieve invulling van de pauze’s te stimuleren. (oktober 2021)
 24. Volleybalvereniging Croonenburg gaat jeugdtrainingen aanbieden volgens de visie van het Athletic Skills Model. Om motorische vaardigheden verder te versterken worden 9 clinics van andere sporten aangeboden door lokale aanbieders (bijv. dansen, klimmen en judo). Dit zorgt voor meer plezier, meer creativiteit en minder blessures. (oktober 2021)
 25. Het Bonhoeffer college en het Jac P Thijsse college bieden extra sport en coaching aan zodat leerlingen vitaler worden en beter in hun vel komen te zitten. Met een bijdrage vanuit het sportakkoord schaffen zij sport- en spelmaterialen aan dat zij bij Team Breakpoint in gaan zetten. (oktober 2021)
 26. Twee trainers van volleybalvereniging Croonenburg worden opgeleid tot Athletic Skills Model (ASM)-instructeur. Tijdens train-de-trainer avonden zullen zij hun kennis verspreiden onder andere trainers. (oktober 2021)
 27. LR/PC Starrenburg gaat zich inzetten om nieuwe jeugdleden aan te trekken. Er worden extra lessen en activiteiten georganiseerd (onder andere passend bij een BIXIE-lidmaatschap). Jeugdleden worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op het gebied van rijden, verzorging, omgang met het paard en vrijwilligerswerk. (juli 2021)
 28. Er wordt een bijdrage geleverd aan een watertappunt bij sportcentrum De Bloemen. Dit is een wens van de gebruikers van de nabijgelegen skatebaan. Naast skaters zullen ook scholieren, wandelaars en fietsers gebruik maken van dit duurzame initiatief dat aansluit bij het faciliteren van een gezonde leefstijl. (juli 2021)
 29. FC Castricum en andere geïnteresseerde verenigingen worden ondersteund bij het werven van vrijwilligers. Sportverenigingen met veel leden kunnen een jaar lang kosteloos gebruik maken van Taakie. Deze digitale assistent vrijwilligerszaken maakt het organiseren van vrijwilligerswerk bij de vereniging makkelijker en leuker. (juli 2021)
 30. Sportorganisaties die activiteiten aanbieden tijdens de Zomerboost-campagne kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die zij maken voor het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Zomerboost ondersteunt sportaanbieders bij het opzetten van aanbod in de zomer van 2021. Naast webinars, worden communicatie-middelen en een promotie-campagne aangeboden vanuit Team Sportservice. De financiële tegemoetkoming wordt gefinancierd vanuit het Castricumse sportakkoord. (mei 2021)