HomeSportakkoord ‘Castricum beweegt!’

Sportakkoord ‘Castricum beweegt!’

Klik hier om het sportakkoord ‘Castricum beweegt! 2020-2021’ te bekijken. Het sportakkoord zet in op drie actiethema’s.

  1. Versterking en vitalisering van sportaanbieders
  2. Sport voor specifieke doelgroepen
  3. Beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud

Uitvoeringsbudget

Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de acties die zijn opgenomen in het sportakkoord. Hier lees je meer over de voorwaarden en hoe je dit budget aan kunt vragen.

Nieuwe plannen

Het sportakkoord ‘Castricum beweegt!’ is niet in beton gegoten. Dat betekent dat nieuwe ideeën die bijdragen aan het bereiken van de ambities aangedragen kunnen worden. Heb je een goed idee waarbij je, samen met één of meer partners, Castricum in beweging krijgt, neem dan contact op met Joyce van Tunen (06-11271205) om de mogelijkheden te bespreken.

Toegevoegde plannen

  1. LR/PC Starrenburg gaat zich inzetten om nieuwe jeugdleden aan te trekken. Er worden extra lessen en activiteiten georganiseerd (onder andere passend bij een BIXIE-lidmaatschap). Jeugdleden worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op het gebied van rijden, verzorging, omgang met het paard en vrijwilligerswerk. (juli 2021)
  2. Er wordt een bijdrage geleverd aan een watertappunt bij sportcentrum De Bloemen. Dit is een wens van de gebruikers van de nabijgelegen skatebaan. Naast skaters zullen ook scholieren, wandelaars en fietsers gebruik maken van dit duurzame initiatief dat aansluit bij het faciliteren van een gezonde leefstijl. (juli 2021)
  3. FC Castricum en andere geïnteresseerde verenigingen worden ondersteund bij het werven van vrijwilligers. Sportverenigingen met veel leden kunnen een jaar lang kosteloos gebruik maken van Taakie. Deze digitale assistent vrijwilligerszaken maakt het organiseren van vrijwilligerswerk bij de vereniging makkelijker en leuker. (juli 2021)
  4. Sportorganisaties die activiteiten aanbieden tijdens de Zomerboost-campagne kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die zij maken voor het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Zomerboost ondersteunt sportaanbieders bij het opzetten van aanbod in de zomer van 2021. Naast webinars, worden communicatie-middelen en een promotie-campagne aangeboden vanuit Team Sportservice. De financiële tegemoetkoming wordt gefinancierd vanuit het Castricumse sportakkoord. (mei 2021)