HomeSportakkoord Castricum uitvoeringsbudget

Sportakkoord Castricum uitvoeringsbudget

Wie kan uitvoeringsbudget van het sportakkoord aanvragen?

Organisaties die het voortouw nemen bij de uitvoer van één of meer initiatieven kunnen daar een bijdrage voor aanvragen uit het stimuleringsbudget. Het gaat om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van initiatieven te stimuleren.

Welke voorwaarden zijn er aan dit uitvoeringsbudget gekoppeld?

Het initiatief:

 • draagt bij aan het versterken van de sport zelf, het vergroten van sportparticipatie en/of het vergroten van de maatschappelijke functies van sport.
 • gaat over een nieuw initiatief, een nieuwe vorm van samenwerking of een verbreding of verbetering van een bestaande activiteit.
 • wordt uitgevoerd in gemeente Castricum.
 • wordt uitgevoerd door minimaal twee (lokale) samenwerkingspartners. Dit kunnen beide sportaanbieders zijn, maar je kunt ook denken aan partners om de deelnemers te bereiken, zoals de buurtsportcoaches, stichting Welzijn, scholen of zorgverleners.

De bijdrage:

 • is bestemd voor de realisatie van een specifiek initiatief en sluit aan bij het sportakkoord Gemeente Castricum.
 • zorgt ervoor dat een initiatief kan worden opgestart. Na het inzetten van het uitvoeringsbudget moet het initiatief financieel gezien zelfstandig voortgezet worden. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het opstellen van het initiatief. Wanneer er meer tijd nodig is voor structurele inbedding van het initiatief, kan er een verlenging voor het verstrekken van uitvoeringsbudget worden aangevraagd met een procentuele afname. Dit gaat in overleg met de onafhankelijke stuurgroep.
 • wordt (indien gewenst) door de aanvrager van het budget verdeeld tussen de samenwerkingspartners.
 • is minimaal 250 euro en maximaal 3.000 euro (uitzondering in overleg mogelijk)

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Aanvragen voor een bijdrage van het uitvoeringsbudget worden gedaan voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober door het indienen van het aanvraagformulier. En minimaal 8 weken voor aanvang van het initiatief.
 • Aanvragen worden zo spoedig mogelijk na deze data beoordeeld door de stuurgroep.
 • De aanvrager ontvangt binnen 3 weken reactie van de stuurgroep met betrekking tot (een eventuele) toekenning van (een gedeelte van) het aangevraagde bedrag of aanvullende informatie.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
 • De aanvrager ontvangt het bedrag zo spoedig mogelijk na een positieve beoordeling.
 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door informatie (inclusief beschrijving resultaten en een foto) beschikbaar te stellen na en/of tijdens de uitvoering van het initiatief. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor verslaglegging en monitoring door de stuurgroep. De aanvrager deelt via sociale media het initiatief (met onder titel mede mogelijk gemaakt door het lokale sportakkoord, inclusief de gemeente). Vul hier het evaluatieformulier in. 
 • De aanvrager stort het bedrag terug wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden uitgevoerd.

Beoordeling onafhankelijke stuurgroep

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden per kwartaal tegelijk beoordeeld door een onafhankelijke stuurgroep. Bij het indienen van een activiteit/initiatief met belangenverstrengeling beslist de betreffende kernteamlid niet mee. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het uitvoeringsbudget gehanteerd worden zijn:

 • Draagt het initiatief bij aan de ambities uit het lokale sportakkoord?
 • Is het initiatief duurzaam? (bijvoorbeeld over 2/3 jaar)?
 • Welke (lokale) partners werken er samen?
 • Dragen de partners zelf ook bij aan de realisatie van het initiatief (door middel van inzet of budget)?
 • Is er gekeken naar cofinanciering d.m.v. fondsen, deelnemersbijdrage, sponsoren etc.

Aanvraagformulier uitvoeringsbudget Sportakkoord Castricum

 • Verdeel dit onder in de volgende categorieën: 1. Promotie 2. Personele inzet 3. Materiaal 4. Zaalhuur 5. Overig