HomeRegionaal

Regionaal

Crowdfunding

Jij hebt een idee om West-Friesland bruisender te maken, een fijnere plek om te wonen, werken of verblijven. Dit kan van alles zijn: een speelplek voor de kinderen uit de buurt, extra attributen voor de sportvereniging, een wekelijkse leesclub voor alleenstaande ouderen. Het lukt ons helpt jou om je idee op een aantrekkelijke manier te presenteren bij mensen en organisaties die eraan willen bijdragen met geld (donatie), hulp (vrijwilligersinzet en expertise) en/of materialen.

Stichting Leergeld West-Friesland

Komt u niet in aanmerking voor de gemeentelijke regelingen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld West-Friesland. Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
Ook gezinnen die moeten rond komen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op Leergeld.