HomeMove Mates

Move Mates

Leuke pauzes voor ieder kind! Move Mates stimuleert kinderen in beweging te komen en doet dit door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoaches. Deze leerlingen bedenken en begeleiden activiteiten en gebruiken daarbij speelpleinkaarten. Door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan minder conflicten. De speelpleincoaches krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zich op sociaal gebied.

Niemand meer buitenspel! Binnen Move Mates worden kinderen opgeleid tot speelpleincoach. Veel scholen willen ook op het schoolplein bewegen stimuleren en hebben daarvoor niet de juiste mensen in huis. Daarbij kampen ze met conflicten in de pauze. 

Met Move Mates zijn beide problemen verleden tijd. Leerlingen uit groep 7 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten. Hiervoor zetten ze speciale speelpleinkaarten in. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.  

Inhoud van Move Mates

Opleiding tot speelpleincoach
Move Mates leidt leerlingen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Onze buurtsportcoach verzorgen deze opleiding. De leerlingen beginnen met 1 theorieles van 1 uur, waarna ze zelf bepalen of ze verder willen met het traject. 

Vervolgens krijgen ze een aantal praktijklessen. De speelpleincoaches leren hun spelactiviteiten op te zetten en uit te leggen, andere leerlingen te betrekken en hoe te handelen bij (kleine) conflictsituaties. 

Leerlingen lopen stage
In de stageweek komt de buurtsportcoach langs om te coachen en feedback te geven. De kinderen die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat. 

De pauzes zijn weer interessant
Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, 2 tot 4 speelpleincoaches actief. Zij zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes. De speelpleincoaches leiden activiteiten, zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen die (willen) meedoen. Leerkrachten en/of overblijfouders ondersteunen de coaches, bijvoorbeeld bij conflictsituaties. 

Continuïteit
Team Sportservice Noordkop kan jaarlijks langskomen om nieuwe speelpleincoaches op te leiden. Bij dat traject spelen de huidige coaches en de leerkracht van groep 7 een belangrijke rol. Hierdoor is de continuïteit van het project jaarlijks gegarandeerd. 

Voorwaarden voor deelname

De school zorgt voor: 

 • Een contactpersoon/coördinator. 
 • Beschikbare tijd voor het opleiden van de leerlingen van groep 7. 
 • Behandeling van de speelpleinkaarten tijdens de gymles. 
 • Een financiële bijdrage voor sport- en spelmateriaal dat niet aanwezig is op school. 
 • Een bijdrage aan de evaluatie.

  Extra informatie

  Onze buurtsportcoach communiceert met de contactpersoon op school, die op zijn of haar beurt collega’s, leerlingen en ouders informeert. Hiervoor leveren wij kant-en-klare informatie aan bij de contactpersoon.

  Via persberichten en sociale media besteden wij aandacht aan het project. Ook zijn wij het hele schooljaar bereikbaar voor vragen en ondersteuning. Neemt je school bij ons uren af voor de brede inzet van de vakleerkracht, dan kan dit in overleg binnen deze uren opgepakt worden.