HomeInformatie met betrekking tot sportnetwerk West-Friesland

Informatie met betrekking tot sportnetwerk West-Friesland

Vanuit de rol als Adviseur Lokale Sport is gevraagd om ook als regioverbinder op te treden. Aangezien er binnen West-Friesland al eerder gekeken is naar een goede afstemming met de betrokken partijen is de rol voor regioverbinders direct verder uitgewerkt. Via deze weg willen wij jullie een update geven over de stand van zaken.  

Netwerk

Vanuit NOC*NSF is gevraagd om een netwerk te creëren dat binnen de VSG regio de partijen (die iets met verenigingsondersteuning doen) met elkaar verbindt om zo verenigingen beter te kunnen ondersteunen. Wij hebben ervoor gekozen om niet de VSG regio leidend te laten zijn, maar het bestaande netwerk (van) West-Friesland.

In gesprek

Binnen de West-Friese gemeenten zijn er meerdere partijen die iets met verenigingen willen of kunnen doen. Op dit moment zijn Rabo ClubSupport, Vrijwilligerspunt, verenigingsondersteuner vanuit Hoorn en de Adviseur Lokale Sport/verenigingsondersteuning (overig) met NOC*NSF in gesprek om dit traject vorm te geven. NOC*NSF heeft een procesbegeleider geregeld die kan ondersteunen en adviseren in dit traject. Er wordt ook gekeken naar hoe we het de verenigingen duidelijk kunnen maken dat dit netwerk er is. Met bijvoorbeeld een logo. 

Efficiënt

De partijen zijn met elkaar in gesprek met als doelen: 

  • Verenigingen beter ondersteunen 
  • Efficiënter te kunnen werken door onderlinge afstemming 

In het verleden kwam het voor dat verenigingen met meerdere partijen in gesprek waren om dezelfde of andere vraagstukken tegelijk te behandelen. Om een voorbeeld te noemen: het is gebeurd dat drie van de partijen een avond over duurzaamheid organiseerden in een maand. Dit willen wij voorkomen en gaan stroomlijnen. Een partij zal dan verantwoordelijk worden voor een bepaald vraagstuk. Dit zal de partij zijn die als eerste het contact had of het wordt overgedragen aan een andere partij wanneer het daar beter tot zijn recht komt. 

Traject

Gedurende het traject gaan we kijken waar we op in moeten zetten en hoe we de verenigingen overzichtelijker en beter van dienst kunnen zijn. Andere partijen die iets met verenigingen doen en bij het netwerk aan willen sluiten zijn altijd welkom. Hoe meer structuur des te duidelijker het voor de verenigingen moet worden. 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met Jordi Meester via jmeester@teamsportservice.nl