HomeNieuwsToegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen

Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen

Sport kan als middel worden ingezet om diverse maatschappelijke doelen te bereiken, o.a. op het gebied van gezondheid, sociale samenhang en dagbesteding. Maar voor mensen met psychische problemen is sport vaak geen vanzelfsprekendheid. Zij ervaren diverse drempels om in verenigingsverband te gaan sporten. In maart jl. brachten Sportservice Noord-Holland en GGZ Noord-Holland-Noord hierover een white paper uit voor gemeenten, zorgverleners, buurtsportcoaches en sportverenigingen.

 In de white paper Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen wordt op de twee drempels ‘een laag vertrouwen in eigen kunnen’ en ‘stigma’ ingegaan. Deze drempels komen uit interviews die gehouden zijn met mensen die psychische problemen hebben. Ook geeft de white paper concrete handvatten om deze drempels te verlagen en de aansluiting tussen (sport als) therapie en verenigingssport te verbeteren. In het bijzonder wordt ingegaan op de rol die gemeenten kunnen spelen.

Klik hier om de white paper te downloaden.