HomeGemeente Stede Broec

Gemeente Stede Broec

Kindpakket

Ouders met thuiswonende kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage ontvangen voor sociale, educatieve en culturele activiteiten. Deze bedraagt voor een kind op het basisonderwijs € 300,- per jaar en voor een kind op het middelbaar onderwijs € 400,- per jaar. Uitbetaling gebeurt na declaratie van de kosten. Deze regeling is voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een vermogen tot de bijstandsgrens.

Meedoenregeling

Sociale contacten zijn voor iedereen voor groot belang. De gemeente Stede Broec stimuleert deelname aan sport en cultuur. Soms is dat buiten de gemeente. Door een kortingskaart voor de NS te vergoeden, wordt deze drempel verlaagd. De volgende kosten komen voor de Meedoen regeling in aanmerking:
• deelname sport- of culturele vereniging
• abonnement bibliotheek
• NS kortingskaart
Voorwaarden: De inkomensgrens is 110% van de bijstandnorm. Echtparen kunnen tot € 285,- per jaar declareren. Alleenstaanden kunnen tot € 140,- per jaar declareren. Uitbetaling vindt plaats na declaratie.

Meer informatie