HomeGemeente Koggenland

Gemeente Koggenland

Kinderkoggenfonds

De gemeente Koggenland heeft een Kinderkoggenfonds om ervoor te zorgen dat alle kinderen die in armoede opgroeien kunnen meedoen. Dit fonds bestaat uit een extraatje aan VVV Cadeaukaarten ter waarde van €150,- en een budget voor maatwerk. Om voor de bijdragen uit het Kinderkoggenfonds in aanmerking te komen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd samen met bewijsstukken waaruit het inkomen blijkt.

Jeugdsubsidie

Deze vorm van subsidieverlening is bedoeld voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Subsidie kan worden verleend voor het aantal leden, jonger dan 18 jaar. Binnen deze subsidievorm bestaan de volgende categorieën:
– Jeugd- en jongerenwerk
– Muzikale vorming
– Sport
– Volkscultuur
Het maximumbedrag voor deze vorm van subsidieverlening is € 10.000. Voor hogere bedragen dient een budgetsubsidie te worden aangevraagd.

Maatschappelijke subsidie

Deze subsidievorm is gericht op het ondersteunen van organisaties, om activiteiten uit te voeren met betrekking tot de gemeentelijke preventieve taak op het gezondheidsterrein, of activiteiten uit te voeren die algemeen nuttig, gewenst of nodig kunnen zijn voor álle inwoners. Het maximumbedrag voor deze vorm van subsidieverlening is € 10.000. Voor hogere bedragen dient een budgetsubsidie te worden aangevraagd. Meer informatie over subsidies lees je hier.