HomeVitaliteitsakkoord Papendrecht

Vitaliteitsakkoord Papendrecht

Het Vitaliteitsakkoord van de gemeente Papendrecht is tot stand gekomen door een geweldige samenwerking van sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers. Het Vitaliteitsakkoord bestaat uit doelstellingen, afspraken en acties op het gebied van sport, gezondheid & preventie, die naast de beoogde maatschappelijke ambities, de deelnemende partijen ook energie en resultaat oplevert. We willen met elkaar een beweging in gang zetten die zorgt voor een Papendrecht waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken. Zo werken wij preventief aan gezondheid en laten we meer mensen met plezier bewegen en sporten.

Om dit te kunnen realiseren richt het Vitaliteitsakkoord zich op zeven speerpunten.

  1. Inclusie en diversiteit
  2. Sociaal veilige sport
  3. Vitale sportaanbieders
  4. Vaardig in bewegen
  5. Ruimte voor sport en bewegen
  6. Maatschappelijke waarde van topsport
  7. Sport en Bewegen Meets Gezondheid

Daarnaast is er ook ruimte voor andere gezondheid- en beweeginitiatieven. Meer weten over de zeven verschillende speerpunten? Onderaan deze pagina vind je per onderdeel een toelichting.

Bekijk hier de documenten:

Vitaliteitsakkoord 1.0
Herijking Vitaliteitsakkoord 2.0

Het Vitaliteitsakkoord Papendrecht kan goede initiatieven van inwoners of organisaties ondersteunen. Je kunt stimuleringsbudget aanvragen om met jouw initiatief te starten. Hulp nodig bij aanvragen van stimuleringsbudget? Neem dan contact op met
Joyce van der Sloot.

Start de aanvraag

Stuurgroep Vitaliteitsakkoord

De  stuurgroep is betrokken bij de visieontwikkeling en totstandkoming van het Vitaliteitsakkoord. Aanvragen die worden ingediend komen op de agenda van de eerstvolgende stuurgroep vergadering. De stuurgroep komt elke maand bij elkaar op de tweede donderdag van de maand. Zij nemen een besluit over de aanvragen voor het Vitaliteitsakkoord en ziet toe op het uitvoeren van het Vitaliteitsakkoord.

Meer informatie over de speerpunten van het Vitaliteitsakkoord 2.0