HomeNieuwsWorkshop “Signaleren en bespreken van eenzaamheid”

Workshop “Signaleren en bespreken van eenzaamheid”

Op dinsdag 4 oktober jl. vond in het gemeentehuis de workshop “Signaleren en bespreekbaar maken van Eenzaamheid” plaats. Michaëla Markus van Bureau Duw verzorgde deze inspirerende workshop. Wat is eenzaamheid eigenlijk? Wat zijn de verschillende vormen van eenzaamheid en de nadelige gevolgen van langdurig eenzaam zijn. Wat is belangrijk bij aanpak en wat werkt?

Het is duidelijk dat de aanpak van eenzaamheid complex is. Eenzaamheid is ook subjectief, het betekent voor iedereen iets anders en daarom zijn er verschillende manieren van aanpak nodig. Eenzaamheid komt voor bij ouderen, maar ook bij jongeren. Meer dan 40 % van de Nederlandse bevolking geeft in onderzoek aan eenzaam te zijn. Risico groepen zijn bv. mensen die werkeloos zijn of hun partner verloren zijn door overlijden of scheiding, jongeren die de overstap maken van de lagere school naar voortgezet onderwijs (ze weten vaak niet meer hoe ze vrienden moeten maken omdat alles vaak via sociale media verloopt). Soms is praten erover ook moeilijk, omdat er nog een taboe heerst op eenzaamheid. Praten over je gevoel doe je niet met iedereen. En als iemand je vraagt hoe het met je gaat wordt er vaak niet “echt” geluisterd naar het antwoord.

Toch wil de werkgroep eenzaamheid aanpakken en verminderen. Iedereen kan signaleerder zijn en zou moeten weten hoe je een gesprek begint. Bij welzijnsorganisatie “Sterk Papendrecht” kan je terecht voor hulp. ( o.a. voor “Grip op je leven”, vier gratis bijeenkomsten waarin je inzicht kan krijgen wat je zelf kan doen om je eenzaamheid te verminderen). Bewustwording begint bij het besef van je eigen gevoel van eenzaamheid, wat we allemaal kennen. Nieuwsgierig zijn naar de ander en luisteren, of soms is er gewoon zijn, is al genoeg.

“Eenzaamheid komt ook voor in de voetbalkantine of op de tennisbaan. Wil jij weten wat je kunt doen? Neem contact op met de werkgroep Ontmoeting via Sterk Papendrecht. Je kunt mailen naar info@sterkpapendrecht.nl of bellen naar 078-6154741.

We willen allemaal gezien en gehoord worden.