HomeNieuwsUitvoering Papendrechts Vitaliteitsakkoord gaat van start!

Uitvoering Papendrechts Vitaliteitsakkoord gaat van start!

Donderdag 17 juni is het Vitaliteitsakkoord Papendrecht officieel overhandigd aan de gemeente. Op initiatief van de landelijke overheid werd Papendrecht gestimuleerd om met lokale organisaties en inwoners een Sportakkoord en een Preventieakkoord af te sluiten. Beide akkoorden vormen samen het  Vitaliteitsakkoord Papendrecht. 

Eind oktober 2020, tijdens de Corona-lockdown, vond de online kickoff voor het “Sportakkoord” plaats. Hierbij waren 18 deelnemers van 11 verschillende organisaties. Wethouder Pieter Paans deed destijds de aftrap. Paans: “Tijdens de kick-off bijeenkomst kwam direct veel enthousiasme en energie vrij. De oproep om invulling te geven aan het Vitaliteitsakkoord was groot. Zo groot, dat ruim 70 partijen zich hebben aangesloten. Daar ben ik ongelofelijk trots op.”

Dankzij het Vitaliteitsakkoord Papendrecht wordt er gezamenlijk richting gegeven aan gemeenschappelijke ambities voor vitale en gezonde inwoners. Voor alle inwoners van Papendrecht moet het nu makkelijker worden om te kiezen voor een gezonde leefstijl en het ontwikkelen van gezonde gewoonten.

Wethouder Volksgezondheid, Kees de Ruijter: “Ik hoop dat de Papendrechters gestimuleerd worden tot het ontwikkelen van een gezondere leefstijl door onder andere meer te gaan bewegen met elkaar en voor gezondere voeding te kiezen. ”

Evelyn van der Haar, Formateur Vitaliteitsakkoord, geeft aan dat er o.a. afgesproken is om te werken vanuit de behoeften van de inwoners en daar waar mogelijk inwoners te betrekken bij de plannen en uitvoering. Van der Haar: “De samenwerkende partijen kijken met elkaar via een integrale blik naar de vraagstukken rondom preventie, gezondheid en leefstijl om daar waar nodig verbindingen te maken, ook in het kader van de financiering. Voor de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord ontvangt Papendrecht 60.000 euro rijksgeld, dat allemaal ten goede komt aan de Papendrechtse samenleving.

Uitvoering
Marvin Straver, van Team Sportservice Papendrecht, zal samen met de stuurgroep uitvoering geven aan het Vitaliteitsakkoord. ‘Gezamenlijk gaan we ons inzetten voor een gezonde, vitale en sociale samenleving in Papendrecht waar sport en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend is en een gezonde leefstijl de standaard.’ Conform het Vitaliteitsakkoord Papendrecht kunnen partijen uit de sport, zorg, onderwijs of commerciële sector een aanvraag indienen om aanspraak te kunnen maken op het uitvoeringsbudget. Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan je contact opnemen met Marvin Straver via 06 – 48 22 16 52 of mstraver@teamsportservice.nl

Overhandiging Vitaliteitsakkoord Papendrecht aan de wethouders Paans en De Ruijter (Foto: Hans Huisman)