HomeNieuwsSuccesvol eerste halfjaar voor het Vitaliteitsakkoord in Papendrecht

Succesvol eerste halfjaar voor het Vitaliteitsakkoord in Papendrecht

Het Vitaliteitsakkoord is in juni 2021 tot stand gekomen om inwoners van Papendrecht vitaler en gezonder te maken. Een stuurgroep van 7 leden met Team Sportservice Papendrecht als aanjager heeft in de eerste 6 maanden meerdere aanvragen goedgekeurd en verschillende verbindingen gelegd. De stuurgroep geeft graag een kort overzicht van de gehonoreerde projecten per thema van het Vitaliteitsakkoord:

Inclusieve samenleving (iedereen kan meedoen)

 • Financiering deelname kinderen sportevents die opgroeien in armoede
 • Kinderen met een handicap een officieel zwemdiploma kunnen laten krijgen
 • Sport kennismakingslessen voor kinderen uit zorgklassen en van SBO school.

Stimulerende omgeving voor jeugd

 • Moeff evenementen waar kinderen kennismaken met sport(verenigingen) uit Papendrecht
 • The Daily Mile op basisschool ‘t Kofschip
 • Maak kennis met tennis voor kinderen tot en met 6 jaar bij Top Tennis.
 • Drie basisscholen krijgen wekelijks extra sportlessen gericht op motoriek en kennismaking met sport(verenigingen)
 • Jeugd inspireren en motiveren om een gezonder en bewuster leven te leiden.

Vitaal ouder worden

 • Walking Tennis en Padel bij Top Tennis
 • Wekelijkse beweegtrainingen gericht op valpreventie voor 65-plussers
 • Wekelijkse mindfulness wandelingen om mantelzorgers vitaal te houden zodat zij in de zorg voor hun partners met dementie kunnen blijven voorzien.
 • Vervolgcursus Alleenzaamheid

Maatschappelijke impact door samenwerking & verbinding

 • Een programma om jongeren lekker in hun vel te krijgen door te richten op dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen.

“Als stuurgroep zijn we absoluut tevreden over het aantal binnengekomen aanvragen en de diversiteit daarin”, vertelt projectcoördinator Marvin Straver van Team Sportservice Papendrecht. “De stuurgroep is samengesteld met mensen uit verschillende disciplines waardoor aanvragen redelijk snel in behandeling kunnen worden genomen en de energie erin blijft. In de komende periode hopen we meer aanvragen vanuit sportverenigingen te mogen ontvangen.

Heb je ook zo’n mooi idee wat aansluit bij het Vitaliteitakkoord en heb je daar nog ondersteuning bij nodig? Neem contact op met Marvin Straver van Team Sportservice Papendrecht via mstraver@teamsportservice.nl