HomeNieuwsSave the Date: 10 mei 19.00 uur | Meedenken over Papendrechts Vitaliteitsakkoord 2.0

Save the Date: 10 mei 19.00 uur | Meedenken over Papendrechts Vitaliteitsakkoord 2.0

Het huidige Vitaliteitsakkoord, bestaande uit het Sportakkoord en Preventieakkoord, liep tot en met 31 december 2022. Dit betekent dat Vitaliteitsakkoord 1.0 vanuit het Rijk officieel afgerond is. Het Vitaliteitsakkoord 1.0 heeft mede dankzij de inzet van jullie als samenwerkingspartner een aantal mooie projecten gerealiseerd, klik hier voor een klein overzicht.

Vanwege het succes heeft het Rijk bepaald om Vitaliteitsakkoord in de komende jaren door te zetten. Er gaat wel wat veranderen: Het Sportakkoord dient herijkt te worden van ‘Sport verenigt’ naar ‘Sport versterkt’. Het Preventieakkoord wordt ondergebracht via vele thema’s, zoals eenzaamheid, mantelzorg valpreventie, terugdringen gezondheidsachterstanden et cetera. In Papendrecht kiezen we ervoor om via het lokale Vitaliteitsakkoord allerlei activiteiten aan te jagen, om de doelen door middel van sport en bewegen te kunnen bereiken. De stuurgroep van het Vitaliteitsakkoord Papendrecht heeft alvast een aantal kaders/speerpunten benoemt die als kaders kunnen dienen:

 • Inclusie en diversiteit
  • Uitbreiding wandelen/wandelgroepen
  • Sport- en beweegdrempels omtrent armoede
 • Ruimte voor sport en bewegen
  • Versterking Beweegvriendelijke omgeving
 • Vaardig in bewegen
  • Motoriek van de jongste jeugd
 • Vitale sportaanbieder

Meedenken?
Deze speerpunten staan nog niet vast, maar geven wel wat kaders. Wenst u als individu of namens uw organisatie betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Vitaliteitsakkoord 2.0? Meld je alvast aan voor 10 mei door een bericht te sturen naar mstraver@teamsportservice.nl. De officiële uitnodiging met het programma volgt nog. Volgende week ontvangt u een enquete met 4 vragen om Vitaliteitsakkoord 1.0 te evalueren. Wij stellen het op prijs als u deze vragen zou willen beantwoorden.

Namens de stuurgroep van het Vitaliteitsakkoord Papendrecht