HomeNieuwsMooie initiatieven komen voort uit het Vitaliteitsakkoord Papendrecht

Mooie initiatieven komen voort uit het Vitaliteitsakkoord Papendrecht

Het Vitaliteitsakkoord Papendrecht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers. Het akkoord bestaat uit doelstellingen, afspraken en acties op het gebied van sport, gezondheid & preventie. Initiatieven die bijdragen aan één of meerdere thema’s/doelstellingen kunnen ondersteuning ontvangen in de vorm van stimuleringsbudget. Zo kunnen inwoners uit Papendrecht hun ideeën en initiatieven realiseren. Joyce van der Sloot, coördinator Sport & Preventie van Team Sportservice Papendrecht: “We willen met elkaar een beweging in gang zetten die zorgt voor een Papendrecht waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken.” De afgelopen maanden is er vanuit het Vitaliteitsakkoord voor verschillende initiatieven stimuleringsbudget toegekend. Twee van deze geslaagde projecten zijn:

Sport- en spelplein in de wijk Middenpolder

Bij IKC de Wielen is er met behulp van het Vitaliteitsakkoord een sport- en spelplein gerealiseerd. Het beweegtekort onder 0 tot 12-jarigen ligt hieraan ten grondslag. Zij wilden kinderen op een aantrekkelijke en uitdagende manier stimuleren om al bewegend te leren. Momenteel wordt het sport- en spelplein ingericht door het aanleggen van pleinplakkers in de vorm van het abc, getallen en hinkelbanen. Daarnaast worden er verschillende sportmaterialen, zoals korfbalpalen, een basket en een tuimel-/klimrek geplaatst. Een mooi bijeffect hiervan zou kunnen zijn dat er meer kinderen lid worden van een vereniging. Want ook het ledenaantal van een aantal verenigingen loopt de afgelopen jaren terug. Het plein is openbaar toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen. Zo wordt de sociale interactie tussen de verschillende groepen bevorderd en bovenal is de buurt een mooie speelgelegenheid rijker. Vanuit het Vitaliteitsakkoord is 2500 euro gefinancierd voor de aanleg van korfbalpalen en een bijdrage aan de pleinplakkers voor het bewegend leren op school.

Bewegingsonderwijs voor 2 tot 4-jarigen

Wasko kinderopvang kwam met het idee om de motorische ontwikkeling van peuters te stimuleren. Tegenwoordig bieden zij wekelijks een gymuurtje met gerichte bewegingsactiviteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Met verschillende vormen van gym waarbij de focus ligt op het verbeteren van evenwicht, coördinatie, kracht en balanceren worden de jonge deelnemers op verschillende ontwikkelingsgebieden uitgedaagd. Door deze ontdekkingstocht leren de jonge deelnemers hun lichaam kennen en maken zij stapjes in hun ontwikkeling. Voor dit project is er door het Vitaliteitsakkoord een bijdrage van 4000 euro geleverd.

Een aanvraag indienen?

Heb je zelf een goed idee of initiatief? Dan kun je stimuleringsbudget aanvragen via jouw.teamsportservice.nl/papendrecht/vitaliteitsakkoord-papendrecht/. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de stuurgroep van het Vitaliteitsakkoord. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming en zien toe op het uitvoeren van het Vitaliteitsakkoord. Eén keer per maand komen zij bij elkaar en nemen dan een besluit over de aanvragen die zijn gedaan.

Hulp nodig bij het aanvragen van stimuleringsbudget? Of meer weten over het Vitaliteitsakkoord? Neem dan contact op met Joyce van der Sloot via jvdsloot@teamsportservice.nl of 06- 21913917.