HomeNieuwsEerste editie van het Sportcafé 2022 in Papendrecht

Eerste editie van het Sportcafé 2022 in Papendrecht

Op woensdag 12 oktober jl. was de eerste editie van het Sportcafé 2022 in Sportcentrum Papendrecht. Een aantal clubs uit Alblasserdam waren ook aangesloten.

Nadat wethouder Jan Dirk van der Borg zich had voorgesteld, vertelde hij over de opgaven sport die in het Bestuursakkoord staan. Er was daarna ruimte om in te gaan op de actualiteit: effecten van de energiecrisis. De aanwezigen deelden hun zorgen en vertelden wat hen kon helpen.

Daarna was het woord aan Daniël Klijn, die iedereen op bevlogen wijze meenam in zijn jarenlange ervaring als verenigingsondersteuner, onderzoeker en organisatiekundige. Een greep uit de presentatie zullen we noemen:

  • Een visie op de toekomst van de club is essentieel. Met name ontwikkelingen die (gaan) plaatsvinden. Sta daar als bestuurder af en toe bewust bij stil en stuur zo nodig bij;
  • Besturen is besluiten nemen;
  • Houd rollen zoveel als mogelijk gescheiden. Een bestuurder moet zichtbaar zijn, maar is niet de manager of de uitvoerder. Sta bewust stil bij die rollen en denk na hoe duidelijk wordt waar je wel of niet van bent;
  • Vrouwen en mannen denken anders is wetenschappelijk bewezen. Een gemengd bestuur (ook jong, oud!) brengt voordelen mee met betrekking tot besluitvorming.

Eén van de boeken die Daniël Klijn geschreven heeft, werd uitgereikt aan de jongste bestuurder: Jamie van Dalen van DES’72.

Vervolgens sloot de presentatie van Marvin Straver, verenigingsadviseur en secretaris stuurgroep èn aanjager Vitaliteitsakkoord Papendrecht, aan bij het verhaal van Daniël. Clubs kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen op de eerder genoemde uitdagingen, ambities en organisatiekeuzes. Zo voltrok de avond zich in een mooie cirkel met veel bestuurders die aantekeningen maakten van wat er gezegd werd. Op naar de volgende!

Opening door wethouder Jan Dirk van der Borg