HomeNieuwsBijeenkomst effecten energiecrisis

Bijeenkomst effecten energiecrisis

Woensdag 15 februari 2023 kwamen we bij elkaar om te praten over de effecten van de energiecrisis op uw sportorganisatie. Effecten die nu al merkbaar zijn en effecten die verwacht worden. Daarna werd een workshop Duurzame Accommodaties verzorgd. Hieronder volgt een samenvatting van wat besproken is. De presentaties van Ardwil Goedegebuur en Ricardo te Beest zijn bijgevoegd.

Diverse sportaanbieders waren aanwezig en ook de wethouders Jan Dirk van der Borg (sport en bewegen) en Jaco van Erk (sociaal domein en voorzitter stuurgroep energiecrisis).

Wethouder Jan Dirk van der Borg leidde het gesprek. Ardwil Goedegebuur, beleidsmedewerker gemeente, presenteerde een aantal sheets. Voor de gemeente is het van belang inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Hoe gaat het met de sportorganisaties? Hoe reageren leden? Wat wordt voor de toekomst verwacht?

Vanuit het Rijk
De marktprijzen lijken weliswaar langzaam wat te dalen, maar zijn nog steeds zeer hoog. Veel sportverenigingen betalen daardoor flink meer voor hun energiegebruik dan zij de afgelopen jaren gewend waren. Dit betekent dat steeds meer sportverenigingen problemen kunnen krijgen. Daarom kondigde het kabinet eind 2022 al een aantal maatregelen aan. Zo is er een prijsplafond voor kleinverbruikers ingesteld en wordt een compensatieregeling uitgewerkt voor het mkb (TEK-regeling). Specifiek voor de sport werkt het kabinet aan een regeling voor zwembaden en aan een noodfonds voor sportclubs. Daarnaast krijgen gemeenten in totaal € 300 miljoen extra via het gemeentefonds; geld dat onder meer kan worden ingezet voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties zoals sportclubs. Deze landelijke 300 miljoen wordt verdeeld over de gemeenten en wat dat voor Papendrecht betekent is nog niet bekend. Of deze maatregelen toereikend zijn, moet via monitoring duidelijk worden. Sportverenigingen kunnen daarvoor een enquête invullen. De enquête kan uiterlijk 28 februari ingevuld worden: https://nocnsf.nl/nieuws/2023/02/wat-doen-de-stijgende-energiekosten-met-jouw-sportvereniging

Energiecrisis en de sportaanbieder
Er is een ‘rondje langs de velden’ gemaakt met de vraag of de ALV al geweest is en of leden opgezegd hebben. De meeste verenigingen hebben de ALV net gehad. De meesten hebben contributieverhoging vastgesteld. Over het algemeen zijn de ledenaantallen stabiel. De ondernemersclub van PKC heeft een ‘stil’ fonds opgericht dat zij ‘Robin Hood’ hebben genoemd. Tot nu toe is daar beperkt gebruik van gemaakt.

Men maakt zich nog steeds zorgen. De meeste verenigingen zien een begrotingstekort en vrezen voor de effecten van de inflatie. Een grote zorg van het sportcentrum betreft de zwemvaardigheid van een groep kinderen. In de coronacrisis was zwemles lange tijd stilgelegd, toen weer opgepakt en in de energiecrisis ziet men dat kinderen van zwemles worden gehaald, voordat zij een zwemdiploma hebben. Met de toestroom van statushouders die over het algemeen minder de gevaren van het water kennen, baart hen dit grote zorgen op gebied van veiligheid.

Duurzaamheid
We blijven inzetten op duurzaamheid. Het college heeft besloten dat een duurzaamheidsscan voor alle accommodaties die verhuurd worden wordt uitgevoerd. Alle maatregelen/regelingen die bekend zijn op gebied van verduurzaming worden verzameld en ongeveer in maart op de website gezet van papendrecht.nl.

Op de vraag van de wethouder of de energiescan de sportverenigingen kan helpen, werden diverse argumenten naar voren gebracht. De kosten van investeringen zijn dermate groot, terwijl dat geld nu nodig is voor de hoge energierekening. En de terugverdienperiode is zo lang (behalve zonnepanelen). De toegezegde bedragen vanuit het gemeentefonds duren lang voordat die bij de gemeente zijn. Er zijn grote verschillen wat gemeenten voor de verenigingen doen.

Hierbij werd ook gezegd dat men geen voorstander is van geld weggeven. Het moet een soort lening zijn, zodat je als club de investering kan terugbetalen als het wat oplevert.

De wethouder ziet ook het belang van vitale verenigingen die zelf de zaken kunnen regelen. Marvin Straver van Sportservice Zuid-Holland, voor Papendrecht verenigingsondersteuner en coördinator van het Vitaliteitsakkoord, vulde aan dat er vanuit de provincie specifieke begeleiding mogelijk is. Voor financiering kunnen verenigingen misschien de krachten bundelen. Marvin deelt een flyer over dit onderwerp.

Workshop Duurzame Accommodaties
Vorige keer werd geopperd om meer samen te werken, bijvoorbeeld om van het gas af te komen. Hiervoor zou coördinatie vanuit de gemeente helpen. Marvin had ons via de services van NOC*NSF geattendeerd op de mogelijkheid van een workshop Duurzame Accommodaties voor sportaanbieders. Hierop is contact gezocht met Ricardo te Beest van Sportief Opgewekt. Zij zijn één van de bedrijven die door het ministerie van VWS geaccrediteerd is om een eerste deel van het traject kosteloos aan te bieden. Ricardo heeft een presentatie verzorgd die zeer breed op duurzaamheid inging. Een aantal verenigingen hebben na afloop meteen afspraken met Ricardo gemaakt voor een vervolg. Onderstaand licht Ricardo toe wat zijn bedrijf kan bieden:

Het traject dat wij aanbieden is het volledige begeleidingstraject, dus van energiescan/verduurzamingsscan tot en met realisatie van de daadwerkelijke verduurzaming met alles wat daarbij hoort: technische engineering, toelichting, opstellen business case (TCO), begeleiding ALV, aanvragen subsidies, regelen van financiering, vergunningen, inkoop onderaannemers, operationele planning/begeleiding etc. etc.

Onderstaand filmpje geeft een goed beeld:
https://youtu.be/-sKxAN_v9kw

Visueel komt het traject op onderstaande afbeelding het meest volledig in beeld:
Vanuit VWS kunnen we, als 1 van de geaccrediteerde partners, dit traject kosteloos aanbieden aan clubs, omdat we hiervoor worden betaald door VWS.

Dit programma wordt uitgevoerd via het platform SportNL Groen en is voor alle bij een sportbond aangesloten clubs/verenigingen. Het gratis aanbod geldt voor de processtappen tot en met de ALV. Wanneer we met de club helder in beeld hebben wat Sportief Opgewekt voor ze mag doen in termen van aanvragen vergunningen, subsidies, engineering e.d. maken we hierover tariefafspraken op basis van een ureninschatting.

 

  • Komt uw organisatie op korte termijn in de problemen, laat het dan zo spoedig mogelijk weten via sport@papendrecht.nl dan plannen we een ondersteuningsgesprek in.

 

  • We laten u via e-mail weten wanneer een volgende bijeenkomst effecten energiecrisis sportaanbieders georganiseerd wordt.