HomeNieuwsBijeenkomst effecten energiecrisis sportaanbieders

Bijeenkomst effecten energiecrisis sportaanbieders

Woensdag 16 november kwamen we bij elkaar om te praten over de effecten van de energiecrisis op uw sportorganisatie. Effecten die nu al merkbaar zijn en effecten die verwacht worden.

Hieronder volgt een samenvatting van wat er besproken is en extra informatie.
Diverse sportaanbieders waren aanwezig en ook de wethouders Jan Dirk van der Borg (sport en bewegen) en Jaco van Erk (sociaal domein en voorzitter stuurgroep energiecrisis). Wethouder Jan Dirk van der Borg leidde het gesprek. Ardwil Goedegebuur, beleidsmedewerker gemeente, presenteerde een aantal sheets.

Voor de gemeente is het van belang inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Hoe gaat het met de sportorganisaties? Hoe reageren leden? Wat wordt voor de toekomst verwacht?

Vanuit het Rijk
Minister Conny Helder van VWS Sport heeft aangegeven de Tweede Kamer in november te informeren. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) houdt ons op de hoogte over die ontwikkelingen. We verwachten ongeveer de derde week december meer te weten over één of andere regeling. Zodra we daar meer informatie over ontvangen, informeren we u. Wij willen met maatwerk aanvullend zijn op een Rijksregeling, omdat sportverenigingen zo verschillend zijn.

Duurzaamheid
Uit de bijeenkomst blijkt, dat er nog veel te verduurzamen valt. Men is vooral bezig met het vervangen van licht naar ledlicht en heeft behoefte van het gas af te gaan. De investering die daarmee gemoeid is en waarvoor soms gespaard is, lijkt niet besteed te kunnen worden voor verduurzaming vanwege de (verwachte) hoogte van de gasrekening.

Steven Wierkx (voorzitter VV Drechtstreek) opperde samenwerken om van het gas af te komen. Hiervoor zou coördinatie vanuit de gemeente helpen. Hier komt de gemeente op terug, dat gaan we verkennen.

Huur
Het is zo dat jaarlijks de huurverhoging vanuit de gemeente gestuurd wordt naar de sportverenigingen die huren. Het college bezint zich hierover. Eind eerste week december, begin tweede week december ontvangen betrokkenen een brief hierover.

Energiecrisis en de sportaanbieder
Over het algemeen gaat het met de sportorganisaties goed. Ledenaantallen zijn over het algemeen stabiel. Men maakt zich zorgen. Corona is net achter de rug en er speelt (nog steeds) veel in de wereld en daardoor ook in Papendrecht. Het zijn problemen die van buitenaf komen en ongrijpbaar lijken, waardoor je een strategie moet bedenken om je organisatie staande te kunnen houden.

De verwachting is, dat vanwege de hoge energieprijzen en de inflatie, de contributie enorm verhoogd wordt. Over dergelijke besluiten van het bestuur moet tijdens de ALV gestemd worden. En het is de vraag of leden die niet aanwezig zijn, de gevolgen beseffen. Zonder dat de contributie nu verhoogd is, komt al meer voor dat leden niet kunnen betalen. Men verwacht over het algemeen dat volgend jaar het besef en de schrik bij leden reactie teweeg brengt.

Financiële mogelijkheden
Er zijn diverse mogelijkheden om met financiële ondersteuning activiteiten, clinics, toernooien of wedstrijden te organiseren:

Jeugdsportsubsidie: https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Subsidie/Jeugdsportsubsidie

Aanvraag Vitaliteitsakkoord* voor organiseren van activiteiten/clinics, toernooien en wedstrijden voor anderen dan eigen leden: https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Recreatie_cultuur_sport/Sport_en_gezondheid

*Het deel Sportakkoord van het Vitaliteitsakkoord loopt in 2022 af. Er komt vanaf 2023 een nieuwe regeling waaronder een nieuw Sportakkoord kan worden afgesloten/voortgezet. Op dit moment zijn de kaders daarvan ons nog niet bekend.

Tips