HomeGym Extra Heemskerk

Gym Extra Heemskerk

Voor meer plezier in bewegen en aansluiting bij leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging.

De motorische ontwikkeling verloopt niet bij ieder kind gelijk. Om verschillende redenen kan een achterstand op het gebied van bewegen ontstaan waardoor de aansluiting bij leeftijdsgenoten minder makkelijk gevonden wordt. Om motorische vaardigheden te vergroten heeft Team Sportservice een lesprogramma ontwikkeld: Gym Extra

Voor wie:
Voor kinderen uit groep 1 t/m 6 die in Heemskerk wonen of naar school gaan

Wanneer:
Elke woensdagmiddag m.u.v. de schoolvakanties

Locatie:
Gymzaal Stijkelstraat 2a, Heemskerk

Door wie:
Gym Extra wordt gegeven door een vakleerkracht met specialisme Motorische Remedial Teaching

Doel:
Het doel van het programma Gym Extra is het vergroten van motorische vaardigheden door het aanbieden van een extra beweegmoment. Met als resultaat dat
kinderen de aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging. De lessen van Gym Extra hebben daarnaast als doelstelling:
• Ervaren van plezier in bewegen
• Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
• Verminderen van angst
• Leren samenwerken/ samenspelen

Doelgroep:
Gym Extra is bedoeld voor leerlingen die op een of meerdere motorische gebieden uitvallen. De lessen van Gym Extra richten zich daarnaast op:
• Kinderen met een verminderd zelfvertrouwen
• Kinderen met sociaal-emotionele achterstand (bijvoorbeeld moeite met samenspel, gedragsproblemen)
• Kinderen met overgewicht
• Kinderen met leerproblemen

Meer info:
Ciska Koops
0251-25 47 40
ckoops@teamsportservice.nl

of stuur het Aanmeldingsformulier gym extra