HomeGym Extra Heemskerk

Gym Extra Heemskerk

Voor meer plezier in bewegen en aansluiting bij leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging.

De motorische ontwikkeling verloopt niet bij ieder kind gelijk. Om verschillende redenen kan een achterstand op het gebied van bewegen ontstaan waardoor de aansluiting bij leeftijdsgenoten minder makkelijk gevonden wordt. Om motorische vaardigheden te vergroten biedt Team Sportservice Kennemerland Gym Extra aan. De lessen richten zich ook op het ervaren van plezier in bewegen, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, het verminderen van angst en/of leren samenwerken.

Voor wie:
Voor kinderen uit groep 1 t/m 6 die in Heemskerk wonen of naar school gaan

Wanneer:
Elke woensdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties)

Locatie:
Gymzaal Stijkelstraat 2a, Heemskerk

Door wie:
Gym Extra wordt gegeven door een vakleerkracht met specialisme Motorische Remedial Teaching

Meer info:
Neem contact op met Ciska Koops.
T 0251-25 47 40
E ckoops@teamsportservice.nl

Aanmelden: Vul het Aanmeldingsformulier Gym extra 2022-2023 in en mail deze naar ckoops@teamsportservice.nl