HomeEnergiekosten van sportaanbieders

Energiekosten van sportaanbieders

Hoe is de situatie in Heemskerk?

Energielasten

Het kabinet neemt veel maatregelen om de energiecrisis het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld door het instellen van een energieprijsplafond voor Nederlandse huishoudens. Wat uit de Rijksbegroting nog niet blijkt is een oplossing voor de betaalbaarheid van de sport door de stijgende energieprijzen.

Een Troonrede waarin de koning enerzijds zijn zorgen uit, maar anderzijds oproept tot veerkracht, verbinding en samenwerking. Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF luisterde met gemengde gevoelens naar de woorden van de koning. “Allereerst is het goed dat het kabinet werk maakt van het beschermen van de koopkracht, bijvoorbeeld met het instellen van een plafond voor de energietarieven van Nederlandse huishoudens. De hoge inflatie zorgt voor veel huishoudens voor financiële problemen. Problemen die ertoe kunnen leiden dat de sport voor een steeds grotere groep een onbetaalbare luxe wordt. En dat terwijl sporten juist zo belangrijk is voor iedereen. Sport draagt bij uitstek bij aan het ontmoeten en verbinden van mensen die elkaar buiten het sportveld niet snel zouden treffen.

”Tegelijkertijd blijven er grote zorgen over het, tot nu toe, uitblijven van maatregelen om de explosief stijgende energiekosten voor sportaanbieders te dempen. “Het water staat veel exploitanten en verenigingen aan de lippen. Als er geen noodfonds komt dreigt de sluiting van onder andere zwembaden, schaatsbanen en andere (binnen)sportaccommodaties. Of moeten zij hun prijzen drastisch verhogen. De sport wordt dan onbereikbaar en onbetaalbaar. De rekening zal hoe dan ook bij de individuele sporter en dus de Nederlandse huishoudens terechtkomen.”

Kracht van unieke sportlandschap

In de Troonrede sprak de koning verder uit dat het kabinet op basis van het Preventieakkoord blijft investeren in sport en bewegen, immers voorkomen is beter dan genezen. Ook met het oog op kansengelijkheid trekt het kabinet geld uit om samen met gemeenten te zorgen voor bijvoorbeeld sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. “Goed om te zien dat het kabinet sport bij deze onderwerpen een plaats toekent. We pakken deze handschoen graag op, sterker nog, we zijn al volop bezig om als sportsector bij te dragen aan preventie en kansengelijkheid. Dit onderstreept de kracht van het unieke landschap van onze sportbonden, -clubs en -partners en daar moeten we zuinig op zijn. We vertrouwen er daarom op dat het kabinet snel met maatregelen komt om dit unieke verbindende landschap overeind te houden.”

Bron: NOC*NSF rekent op kabinet om sport niet in de kou te laten staan – NOCNSF

Wat kun je er als vereniging zelf doen in het kader van verduurzaming?

Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. De tool kan gebruikt worden door eigenaren van sportaccommodaties om de mogelijkheden tot verduurzaming van de accommodatie concreet in kaart te brengen.

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. Alle sportclubs, maar ook gemeenten krijgen gratis advies van energiecoaches over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Behalve duurzaamheidsadvies, kunnen sportclubs informatie krijgen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Sport NL Groen – Jouw sportaccommodatie volledig verduurzamen?